27 Ocak 2022 Perşembe

Amerikalıların Yüzde 58’i Kutsal Kitap’ta Tanımlandığı Şekliyle Tanrı’ya İman Ediyor

Pew Araştırma Merkezi tarafından 20-26 Eylül tarihlerinde 6.485 ABD’li yetişkin arasında yapılan araştırmaya göre, Amerikalıların çoğu, Kutsal Kitap’ta tanımlandığı şekliyle Tanrı’ya iman ediyor.

Salı günü yayınlanan anket, Amerikalı yetişkinlerin yüzde 58’inin Kutsal Kitap’ta açıklanan Tanrı’ya iman ettiklerini gösterdi. Katılımcıların yüzde 32’si ise Kutsal Kitap’ta yer alan Tanrı’ya inanamadıklarını, ancak evrende başka bir ruhsal gücün varlığına inandıklarını belirtti.

Ankette, Amerikalıların yüzde 91’i Tanrı’ya veya üstün bir güce inandıklarını söyledi. 2020’de Tanrı’ya inandıklarını söyleyenlerin oranı yüzde 89 iken, 2017’de yüzde 90 idi. Amerikalıların yüzde 9’u ise Tanrı’ya veya üstün bir güce inanmadıklarını belirtti. Bu oran 2020 yılında yüzde 11 iken, 2017 yılında yüzde 10 idi.

Amerikalıların yüzde 73’ü cennetin varlığına inanırken, yüzde 62’si ise cehennemin varlığına inanıyor. Cennetin varlığına inanış, Evanjelikler (yüzde 96), Afro-Amerikalı inanlılar (yüzde 93) ve Katolikler (yüzde 90) arasında oldukça güçlü. Evanjelikler (yüzde 91) ve Afro-Amerikalı inanlılar (yüzde 89) arasındaki cehennemin varlığına ilişkin inanış, Katoliklere (yüzde 74) kıyasla daha yaygın.

Genel olarak, kadınların cennete ve cehenneme inanma olasılığı erkeklere kıyasla daha fazla. Kadınların dörtte üçünden fazlası (yüzde 78) cennete inandığını söylerken, bu oran erkeklerde yüzde 68. Cehennemin varlığına inanan kadınların oranı yüzde 65 iken, erkeklerin oranı ise yüzde 59.

Ankette yer alan diğer bulgular ise şunlar:

  • Amerikalıların yüzde 68’i hayattaki her şeyin bir nedeni olduğuna inanıyor.
  • Amerikalıların yüzde 83’ü hayatta bilimle veya doğal nedenlerle açıklanamayan bazı şeylerin gerçekleştiğine inanıyor.
  • Yüzde 44’ü ise yaşamlarındaki gidişatın önceden belirlenmiş olabileceğini söyleyerek kadere inanıyor. (CHL)

Bulduğu Kutsal Kitap Aracılığıyla İman Etti

Oklahomalı pastör, 15 yıl önce kaybettiği Kutsal Kitap aracılığıyla bir kişinin İsa Mesih'e iman ettiğini söyledi.Tulsa merkezli...

İki Ülke Güçlerini Birleştirdi

Amerika'nın Sesi'nden (VOA) yayınlanan bir rapora göre, Fransa ve İsveç, eski IŞİD üyelerinin Irak'ta Hristiyanlara karşı işledikleri...

Hristiyanlar Sürgünle Karşı Karşıya

İran'da kilise üyesi oldukları için bir yıllık hapis cezalarının ardından 20 Ocak'ta serbest bırakılan iki Hristiyan, şimdiyse...

İncil Çalışması Sırasında Öldürüldü

Polis, 26 yaşındaki Alabama'lı bir kadını, bir kilisenin İncil çalışmasına katıldığı sırada, kaza kurşunuyla bir papazın karısını...

Bu haberleri okudunuz mu?Benzer İçerikler
Sizin için önerildi