24 Şubat 2021 Çarşamba

Ermeni Apostolik Kilise Takvimine Göre İncil Yazarları Anıldı

17 Ekim Cumartesi günü Ermeni Apostolik Kilise takvimine göre, İncil yazarları; Matta, Markos, Luka ve Yuhanna anıldı.

Müjde yazarlarının her birinin Müjdesi’nin ardında farklı bir amaç vardı ve her biri bu amaçları yerine getirirken İsa Mesih’in kişiliği ve hizmetinin farklı yönlerini vurguladı.

Matta

Matta’nın okur kitlesi Yahudi’ydi ve Matta’nın amaçlarından biri, İsa’nın soyağacı ve Eski Antlaşma peygamberliklerinin yerine gelişine dayanarak O’nun uzun zamandır beklenen Mesih olduğunu ve bu yüzden de O’na iman edilmesi gerektiğini göstermekti.

Matta, İsa’nın İsrail tahtında sonsuza dek oturacak olan “Davut Oğlu,” vaat edilen Kral olduğunu vurgular (Matta 9:27; 21:9).

Markos

Barnaba’nın kuzeni olan Markos, hem Mesih’in hayatındaki olayların görgü tanığı, hem de elçi Pavlus’un arkadaşıydı. Markos, Yahudi olmayan bir okur kitlesi için yazmıştı.

Markos, Mesih’i hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye gelen acı çeken Hizmetkâr olarak vurgular.

Luka

“Sevgili doktor”, müjdeci ve elçi Pavlus’un yoldaşı olan Luka, hem Luka Müjdesi’ni, hem de Elçilerin İşleri’ni yazmıştır.

Luka, Yeni Antlaşma’nın Yahudi olmayan tek yazarıdır.

Bir tarihçi olarak amacının Mesih’in yaşamını, görgü tanıklarının bildirdiklerini temel alarak sırasıyla anlatmak olduğunu bildirir (Luka 1:1-4).

Luka, Mesih’ten sık sık “İnsanoğlu” olarak söz ederek O’nun insanlığını vurgular ve diğer Müjde anlatımlarında bulunmayan birçok ayrıntıyı paylaşır.

Yuhanna

Elçi Yuhanna tarafından yazılmış olan Yuhanna’nın Müjdesi, diğer üç Müjde’den farklıdır ve Mesih’in kişiliği ve imanın anlamı konusunda yoğun bir teolojik içeriğe sahiptir.

Matta, Markos ve Luka müjdeleri benzer stil ve içeriğe sahip olup Mesih’in yaşamının birer özetini sunduklarından onlardan “Sinoptik Müjdeler” diye söz edilir.

Yuhanna’nın Müjdesi, İsa Mesih’in doğumu ya da yeryüzündeki hizmetiyle değil, Tanrı Oğlu’nun insan olmadan önceki etkinlikleri ve nitelikleriyle başlar.

Yuhanna’nın Müjdesi, “Söz Tanrı’ydı” (Yuhanna 1:1), “Dünyanın Kurtarıcısı” (Yuhanna 4:42),

“Tanrı Oğlu” ve “Rab ve …Tanrı” (Yuhanna 20:28) gibi sözlerin kullanımında görüldüğü üzere Mesih’in tanrılığını vurgular.

Yuhanna Mesih’in insanlığına inanmayan kendi zamanındaki Gnostikler adlı dinî tarikatın hatasını göstermeyi arzulayarak İsa’nın insanlığını da vurgular.

Böylece, Mesih hakkında dört ayrı ama eşit derecede doğru anlatım bulunması, O’nun kişiliği ve hizmetinin farklı yönlerini ortaya koyar.

Her anlatım, tarif edilemeyecek olan bu Kişi hakkında daha bütün bir resim oluşturmak için örülen bir goblendeki farklı renkli bir iplik haline gelir. (gotquestions.org)

Avrupa Kiliseleri, Oruç Dönemi’nde Salgın Kurbanları İçin Dua Ediyor

Kül Çarşambası'ndan itibaren ve Oruç Dönemi boyunca, Avrupa kıtasının Episkoposluk Konferansları Başkanları inanlıları koronavirüs salgını kurbanları için...

Covid-19 Aşısı Olan En Yaşlı Kişi 111 Yaşında

ABD'li 111 yaşındaki Maria Aulenbacher, 1918 yılındaki İspanyol gribi salgınından kurtulmasının ardından, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde Covid-19...

Salgında ‘Komple Teorilerine’ İnananların Sayısı Arttı

Uluslararası düzeyde yapılan geniş kapsamlı bir araştırmaya göre, yeni tip koronavirüs, insanların büyük bir kısmını eğitim düzeylerinden...

‘Vaka Oranı 100 Binde 35 Olan İllere Gevşeme Yok’

NTV Habere göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu kademeli gevşemede detaylar belli oluyor. İlk gevşeme 100 binde...

Bu haberleri okudunuz mu?Benzer İçerikler
Sizin için önerildi