24 Nisan 2024 Çarşamba

Ermeni Apostolik Kiliselerinde ”Gündoğumu Duaları” Sürüyor

Ermeni Apostolik Kiliselerinin Büyük Oruç dönemine ait “Arevakal” (Gündoğumu) duaları sürüyor. Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli Sahak II, Kuzguncuk Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’ndeki ayine riyaset etti ve vaaz verdi. 

Arevakal töreni, Ermeni Kilisesinin 7 temel töreninden biridir ve özellikle Büyük Oruç döneminde gerçekleşir. Törenlerdeki dualar ve ilahiler, Rab İsa Mesih’in Gerçek Işık olduğunu hatırlatır. 

Büyük Oruç döneminde, İstanbul’daki çeşitli Ermeni Apostolik kiliselerinde Arevakal Töreni gerçekleştirmek ve Rab’bin Sözü’nü paylaşarak inanlılara ruhani besin sağlamak bir gelenek haline gelmiştir.

28 Şubat 2024 Çarşamba günü, Kuzguncuk Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’ndeki Arevakal dualarına Patrik Kadasetli Sahak II riyaset etti ve vaaz verdi. 

Surp Eçmiadzin’e yaptığı ziyaretten bir gün önce dönen Patrik Sahak II, yöneticiler tarafından Kilise kapısında karşılandı ve salona alındı. 

Sabah dualarının ardından Arevakal töreni, kilisenin din görevlisi Peder Bedros Buldukyan’ın başlattığı ve hep birlikte söylenen Rab’bin duası ile başladı. Daha sonra Patrik Kadasetli Sahak II kiliseye giriş yaptı ve ayine riyaset etti. 

Kuzguncuk Kilisesi vakfı başkanı Masis Kuyumcu ve yönetim kurulu üyeleri, bazı kilise vakıfları yöneticileri ve kalabalık inanlıların hazır bulunduğu törende, kıdemli okuyucu Ohannes Batar yönetiminde gönüllü okuyucular tarafından seslendirilen ilahilerden sonra “Işık” duasını Patrik Sahak II başlattı ve elindeki mum ile inanlılara, Rab İsa Mesih’i temsilen “ışığı” dağıttı. 

Daha sonra Patrik Sahak II, Ermenice ve Türkçe vaaz verdi. Türkçe vaazından bazı bölümler şöyle;

Şimdi bu iki insanı anlatıyor İsa, günahkar olanı ve babasının yanında kalmış olanı. Her ikisi de babasından hoşnut değil. Burada baba kimi sembolize ediyor? Göksel Baba’yı, Tanrıyı. Günahkarlar da memnun değil Tanrı’dan, Tanrı’dan ayrılmamış imanlılar da memnun değil Tanrı’dan. Tanrı ne yapsa memnun bırakamıyor kendi evlatlarını. Niye? Çünkü hiç biri Baba’yı tam anlayamıyor.

Bugün size hem yaramaz oğulun hem de imanlı oğulun aynı kişide olan tanımını yapmak istiyorum. Yani biz içimizde hem yaramaz oğula sahibiz, hem de imanlı oğula sahibiz. Biz ikisiyiz de. Biz Tanrı’dan uzaklaşmak, günahın yollarına gitmek, kafamıza estiği gibi yaşamak isteyen kişiyiz de, aynı zamanda biz imanlı olmak isteyen kişiyiz de. Tanrıyla kalmak, O’na itaat etmek, hizmet etmek isteyen kişiyiz de. Biz bazen o iki kişiyi birbirinden ayırıyoruz ama öyle değil. İsa dedi ki; ” Herkesin içinde bir Aziz, herkesin içinde bir şeytan var.” Senin de içinde o var. İncil’de bir söz var diyor ki; İsa insanlara güvenmezdi çünkü onların içinde ne olduğunu bilirdi.

İsa insanlara güvenmiyor, öğrencilerine de güvenmiyor çünkü onların içinde hem iyi hem de kötü var, insanın ne yapacağı belli değil. Bir anda Tanrısız olur, bir anda İmanlı olur. Yahuna İskaryot 3 sene İsa ile beraber Kutsal bir hayat yaşadı, günah işlemedi, hayatı duayla geçti, İsa’ya benzer oldu. Sonra dedi ki; galiba yanlış yaptım biraz kara geçeyim, gitti İsa’yı sattı 30 parça gümüşe.

İçimizde Tanrı’dan uzaklaşmak isteyen yaramaz bir evlat var ve içimizde O’na sadık kalmak isteyen bir evlat var. İkisi de biziz. Kutsal Kitap diyor ki; Herkes günah işledi ve günah insanı ikiyüzlü yapar. Hepimizin bir iç hayatı var bir de dış davranışlarımız var, hepimiz en az 2 kişiliğiz.

Büyük Oruç dönemi aynı zamanda aydınlanma dönemi, Kilise kendimizi tanımamızı istiyor, ama Tanrı’nın sözlerinin ışığında kendimizi tanımamızı istiyor. Biz kendimizi iyi tanıdığımızı zannediyoruz, öyle değil, bir ayna sadece kim olduğumuzu bize gösterir, o ayna da Tanrı’nın sözleridir, Tanrı’nın aynasıdır. Çünkü O’dur sadece mükemmel olan, O’nun mükemmelliği önünde biz hatalarımızı, kusurlarımızı görebiliriz. Onun için Tanrı’nın önünde diz çökmemiş, günahlarını itiraf etmemiş kişi asla ve asla kendini tanıyamaz. Biz sadece hakikatimizi Göklerdeki Baba’nın önünde diz çöktüğümüzde anlarız, O’nunla karşılaştığımızda anlarız.

Vaazların ardından hep birlikte “Der Voğormya” (Rab Merhamet et) ilahisi okundu ve sonra Peder Bedros Buldukyan eli ile su kutsandı. Su kutsama töreninden sonra Patrik Kadasetli Sahak II’nin söylediği “Bahbaniç” duası, hep birlikte söylenen Rab’bin duası ve son kutsama ile tören son buldu. Ardından inanlılar küçük bardaklardaki kutsanmış suyu aldılar. 

Kilise töreninin ardından tüm inanlılar perhiz yemeğine davet edildi. Patrik Hazretleri’nin yemek duası ile yemeğe geçildi.

İskenderun Aziz Corç Rum Ortodoks Kilisesi’nde Paskalya Kermesi

Paskalya Bayramı hazırlıkları sürerken, İskenderun Aziz Corç Rum Ortodoks Kilisesi’nde de geçtiğimiz hafta sonu “Paskalya Kermesi” düzenledi. Pazar Ayini...

Episkopos Kayyal, Pazar Vaazında: “Liderlik ve Şöhret Kilisede Değer Görmez”

Antakya ve Tüm Doğu Kiliseleri Patriği 10. Yuhanna’nın bereketi ile İskenderun’da bulunan Lübnan Dağı Peygamber İlyas Patrikhanesi...

Episkopos Kayyal, İskenderun’da Çocukları da Unutmadı

Paskalya Oruç Döneminde, Mersin ve Hatay bölgelerinde gerçekleştirilen Patrikhane Programları kapsamında, Antakya ve Tüm Doğu Kiliseleri Patriği...

Episkopos Kayyal, İskenderunlu Gençlerle Kahvaltıda Buluştu

Paskalya Oruç Döneminde, Mersin ve Hatay bölgelerinde yapılacak Patrikhane Programları kapsamında, Antakya ve Tüm Doğu Kiliseleri Patriği...

Bu haberleri okudunuz mu?Benzer İçerikler
Sizin için önerildi