20 Ağustos 2022 Cumartesi

Ermeni Apostolik Kiliseleri’nde Pentikost Yortusu

Ermeni Kilise takvimine göre “Hokekalusd” (Pentikost – Kutsal Ruh’un inişi) Yortusu 05 Haziran Pazar günü kutlandı. Beyoğlu Surp Yerrortutyun Kilisesi’ndeki Kutsal Sunu Ayini’ne (Surp Badarak) ve Sevgi Sofrası’na (Madağ) Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli Sahak II riyaset etti ve vaaz verdi. 


Kilisenin dün görevlisi Rahip Şınork Donikyan eli ile sunulan Surp Badarak’ta, günün İncil parçasını okuyan ve Kutsal Kase’yi getiren Diyakos Misak Çamyapan, kıdemli okuyucu ve okuyucular Rab’bin sofrasına hizmet ettiler. Kilise vakfının yöneticileri ve inanlıların hazır bulunduğu ayinde İlahileri, kilisenin Asoğik Korosu üyeleri, kıdemli okuyucu Murat İçlinalça yönetiminde seslendirdiler. 


Kutsal Sunu Ayini’nin ardından Patrik Kadasetli Sahak II. Ermenice ve Türkçe vaaz verdi. Türkçe vaazının bazı bölümleri şöyle;

“Tanrı’nın Elle Yapılmamış Mabedi Biziz.”

”Bugün Kilisemizin büyük bayramlarından Hokekalusd, Pentekoste, Kutsal Ruh’un dökülüş bayramı. Kutsal Ruh, Kutsal Üçlüğün şahıslarından birisidir. Baba Oğul ve Kutsal Ruh. Bu bizim Tanrı anlayışımızın çok önemli bir açılımıdır. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh üç ayrı Tanrılar değildir, üç tane farklı Tanrılar değildir, tek Tanrıdır, kendini Baba Oğul ve Kutsal Ruh olarak açar. İnsanı Tanrı kendine benzer yarattı. Kendi üçlüğüne uygun bir şekilde, beden, can ve ruh olarak yarattı ve insanın içine, Tanrı, diğer yaratıklardan farklı olarak kendi ruhunu koydu ve böylece insan Tanrı’nın mabedine dönüştü. Tanrı’nın elle yapılmamış mabedi biziz. Ancak, günah vasıtasıyla elbette ki Tanrı ile olan bu ilişki kesildi. Kilise’nin kuruluş günü bu gündür yani Kutsal Ruh’un dökülüş günüdür. Tanrılığın insanlıkla tekrar barışmasının günüdür. Tanrı’nın planı kutsal yazılara göre her insanı peygamber yapmaktır. İşte Pentikoste de, Tanrı’nın Ruhunun insanların içine girip, bütün insanlar için Tanrı ile birleşmenin yolunu açmasının ilk adımıdır. Kutsal Ruh içimizde yaşamak istiyor, bizi dönüştürmek istiyor. Bakın, dinle ilgili bir çok şey yapıyoruz, ibadetler, mabetler yapıyoruz, ayinler düzenliyoruz, ilahiler söylüyoruz, geleneklerimiz var, bayramlar kutluyoruz, ama bunların çoğunu kökü ve kaynağını unutarak yapıyoruz, zamanla bunlar kendi başına bir anlam kazanıyorlar. Kök bizim Tanrıyla birleşmemizdir. İşte bizim dinsel etkinliklerimizin hepsinin içi boştur eğer Kutsal Ruh’la birleşmezsek biz. Eğer içimize girmezse, eğer bize yeni bir hayat vermezse, bizi yenilemezse. O zaman biz şekilcilikte kalırız ve kendimizi kandırırız. Bizim önümüze Tanrı’nın Ruhuyla birleşme imkanı açılmışken biz halen sadece dinin kabuğu ile uğraşıyorsak bu gerçekten acınası bir durum değil mi? Sevgili kardeşlerim Ruhtur en önemli olan şey. Ruh birleştiren, bilinçli enerjidir. Tanrı’nın Ruhu bütün evreni birleştirir, onun için bütün evren birdir. Çünkü Tanrı yaratır ve hiç birinden hiç bir zerreden ayrılmadan hepsini kendi ışınlarıyla varlıkta tutar onun için bir evren ve bir Tanrı vardır. Kutsal ruh bizi bir topluluk olarak bir arada tutar. İnsanın amacı, insanı yaratan mühendise göre Tanrı’nın mabedi olmaktır. İçinde Tanrı yaşasın ve insanı Tanrı mutlu etsin, yüceltsin, Tanrılaştırsın diyedir, insanın varlık sebebi budur. Bu olmadan hiç bir kişi mutlu olamaz.”


Vaazların ardından Patrik Hazretleri, Kilisenin “madağ”ını (Sevgi Sofrası) kutsadı, sonrasında Kilisenin hayırseverleri ve tüm Rab’de uyuyanlar için Ayin-i Ruhani (Hokehankisd) duaları okundu. Sonra kortej halinde Kiliseden dışarı çıkıldı, bahçede Patrik Hazretlerinin kutsaması ve hep birlikte söylenen Rab’bin duası ile tören son buldu. 

Nikaragua Polisi Başkentte Kutsal Ziyaretleri Yasakladı

Başepiskoposluk, kiliseye yönelik baskıların yoğunlaşmasıyla birlikte Nikaragua polisinin Cumartesi günü başkent Managua'da dini alayı ve hac ziyaretini...

İskenderun’da ‘Meryem Ana’nın Göğe Yükselişi’ Bayramı Ayinleri

Her yıl 15 Ağustos’ta kutlanan ‘Meryem Ana’nın Göğe Yükselişi’ Bayramı İskenderun’daki Katolik ve Ortodoks Kiliselerinde özel birer ayinle kutlandı....

Ermeni Katolik Kilisesi’nde Meryem Ana’nın Göğe Yükselişi Bayramı

Hristiyan dünyasının büyük bayramlarından biri olan ‘Meryem Ana’nın Göğe Yükselişi Bayramı’ coşku ile kutlandı. Meryem’in Göğe Alınışı Bayramı,...

Cumhuriyet Tarihinde Bir İlk

Türkiye Ermeni toplumu üyesi Berk Acar, Denizli'nin Babadağ ilçesine Kaymakam olarak atandı.Türkiye Ermeni toplumundan Berk Acar, geçtiğimiz...

Bu haberleri okudunuz mu?Benzer İçerikler
Sizin için önerildi