27 Eylül 2022 Salı

Ermeni Apostolik Kilisesin’de Haç’ın Yüceltilişi Yortusu

Ermeni Apostolik Kilisesi’nin 5 büyük yortusundan sonuncusu olan “Haçverats” (Haç’ın Yüceltilişi Yortusu) coşkuyla kutlandı.

Hristiyan dünyasında kutlanılan Haç Yortusu Türkiye Ermenileri Apostolik Kiliseleri’nde de 11 Eylül Pazar Günü Kutsal Sunu Ayinleri (Surp Badarak) ile kutlandı. 


Üsküdar Surp Haç Kilisesi’nde sabah duaları ile başlayan ayinde, Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli Sahak II, Surp Badarak’a riyaset etti. Aynı zamanda bu Kilisenin geleneksel isim ve yıllık kutlama günü olan Haçverats Yortusu’nda Surp Badarak’ı, Surp Garabed Kilisesi din görevlisi Peder Bedros Buldukyan sundu. Diyakoslar, astdiyakoslar, kıdemli okuyucular ve okuyucular Rab’bin Sofrası’na hizmet ettiler. Günün İncil okuma parçasını Diyakos Garbis Çiçek okurken, Kutsal Kase’yi Diyakos Vahram Lüleciyan getirdi. 

Rahip Hovagim Seropyan, Kilise’nin din görevlisi Peder Husig Hergelyan ve inanlılarn hazır bulunduğu ayinde, İlahileri Diyakos Arşavir Büyükişman yönetiminde ve Sirun Sirunyan’ın orgu eşliğinde Üsküdar Surp Haç ve Üsküdar Surp Garabed Kiliseleri birleşik okuyucuları beraberce seslendirdiler. 


Surp Badarak’ın ardından Patrik Kadasetli Sahak II Ermenice ve Türkçe vaaz verdi. Ermenice Vaazında özetle Haçveratz Yortusu’nun tarihsel oluşumunu aktardı ve Kutsal Haç’ın Hristiyanlar için anlamını ve önemini açıkladı. 

Patrik Hazretlerinin Türkçe vaazından bazı bölümler şöyle:
”Niçin biz bu kadar çok Haç çıkarıyoruz? Çünkü bizim Haçla özdeşleşmemiz gerekir. Haçın bir sırrı vardır ve o sırla bizim birleşmemiz gerekir, çünkü kurtuluşumuz o birleşmeden geçer. Eğer biz Haçla birleşmezsek, onunla aynılaşmazsak o zaman kurtulamayız. Hristiyanlığın kurtuluş hikayesi Haçta başlar ve Haçta biter. İnsanoğlunun tek başına asla çözemeyeceği bir sorunu var, o da günah ve ölüm. İsa’dan önce peygamberler geldiler iyi şeyler söylediler, Tanrı’nın emirlerini ilettiler, mucizeler yaptılar, ama onlar da günahkardı, onlar da öldüler ve dirilmediler. Sadece İsa Mesih, bu dünyaya geldi, günahsız ve kusursuzdu, O ölmezdi, O’nu hiç kimse öldüremezdi, ama O ölmek için geldi, hayatını kurban olarak sunmak için geldi. Niçin? Çünkü günahın tek bir kurtuluş yolu vardır, eski ahit bize söylüyor bunu, günah bedelle ödenir ancak, günahın ödenme bedeli de ölümdür. Öyleyse Adem’den başlayan bu günah lanetinden bizi kim kurtaracak? Tanrı’ya yönelmemiz, tövbe etmemiz elbette ki güzel bir şey ama tövbe tek başına bizi günahımızdan kurtarmaz. Günah bizi Tanrı’yla ayırır, uçurum yaratır. Günah bizi Tanrı’dan böyle ayırdı. Birleşmemiz, barışmamız lazım bizim Tanrı’yla. Nasıl barışacağız biz? Günah borcumuz ödenmedikçe nasıl barışacağız? İşte bir tarafıyla Tanrı, bir tarafıyla insan olan İsa Mesih uçurum üstünde bizim için köprü oldu. Sadece Tanrı ile insan arasında tek bir aracı olabilirdi, bir ucu Tanrıda bir ucu insanda olan İsa Mesih. Ve O bizim aracımız oldu. Artık O’nun Haçından sonra, Kutsal Kanını döktükten sonra bizim günahlarımızın borcu ödenmiştir. Günahlarımız kan gibi de kızıl olsa, Haç’ın gücüyle kar gibi bem beyaz olacağı vadedileyor. Yapacağımız iki şey var, yüreğimizde iman edeceğiz, bu kurtarıcıya iman edeceğiz ve yer değiştireceğiz O’nunla, diyeceğiz ki; Rab’bim ben Haçta olmalıydım sen Haçtasın benim yerime. Ben ölmeliydim sen öldün benim yerime. Rab İsa Mesih’in Haçı, O’nun gücü, O’nun kanının kutsallığı sizlerle ve çocuklarınızla olsun. Rab sizleri bereketlesin.”

Vaazların ardından, Patrik Hazretleri Kilise’nin “Madağ”ını (Sevgi Sofrası) kutsadı, ayrıca Kilisenin eski hizmetkarları ve tüm Rab’de uyuyanlar için Hokehankisd (Ayin-i Ruhani) duaları okundu. Patrik Sahak II’nin son takdisi ve Rab’bin duasının okunması ile tören son buldu. Törenin ardından, Kilisenin “sevgi sofrası” günü nedeni ile tüm inanlılara Kilise bahçesinde kokteyl ve yemek sunuldu.

“HAÇVERATS” (Haç’ın yüceltilişi) HAÇ BAYRAMI NEDİR

327 yılında İsa Mesih’in Haçlandığı çarmıh yani tahta Kudüs’te bulunur. Dönemin Bizans imparatoru Kostantin ve Annesi Aziz Helena, İsa Mesih’in çarmığa gerildiği Golgota tepesine büyük bir kilise inşa ettirirler. Yapıldığı dönemde dünyanın en büyük mabetlerinden biri olan bu “Diriliş Kilisesi” nin içine de bu Haç koyulur. 614 yılında Pers imparatorluğunun saldırısı ile Kudüs talan edilir ve mabetteki Haç alınarak İran’a esir götürülür. Bu olay Hristiyan dünyasında şok yaratır. 14 yıl boyunca savaş hazırlığı yapan dönemin Bizans İmparatoru Heraklos, 628 yılında Ermeni askerlerinin de katılımı ile hazırladığı büyük ordusunu İran’a sürer, yapılan tüm savaşları kaybeden Pers’ler çaldıkları Haç’ı iade ederek savaşı sonlandırırlar. Esaretten kurtulan Haç İstanbul’a getirilene dek Anadolu da geçtiği tüm yerleşim yerlerinde halk tarafından coşkuyla ve Reyhanlar Fesleğenlerle süslenerek karşılanır. İstanbul’a gelen Haç daha sonra Kudüs’e götürülerek yeniden mabede koyulur. O haç sonraki yıllarda, yeniden tehlikede olmaması için parçalanarak dünya kiliselerine dağıtılır. Büyük bir parçası Kudüs Ermeni Apostolik kilisesinde bulunan bu haçtan, sonraları inşa edilen kiliselerin Haçı için küçük parçalar gönderilir. Ermeni Apostolik Kilisesi de bu tarihi olayı kendi kilise takvimine ekleyip 5 büyük yortudan biri olarak kutlar.

Küresel Gıda Krizinin Acilen Ele Alınması İçin Çağrı

Uluslararası kuruluşlar, Ukrayna'daki savaşın yol açtığı küresel gıda krizinin, tahıl koridorunun açılmasına rağmen bitmediğini belirterek, krizin daha...

İskenderun Katolik Katedrali’nde Öğrenciler İçin Dua

İskenderun Müjdeleme Latin Katolik Kilisesi Pederlerinden, Anadolu Havarisel Vekili Şansölyesi Antuan Ilgıt, geçtiğimiz hafta başlayan yeni eğitim-öğretim...

Ermeni Kilisesi’nde Varaka Surp Haç Yortusu

Yılda 5 kez kutlanan, Haç'ın bayramlarından biri olan ve sadece Ermeni Kilisesine ait Varaka Surp Haç Yortusu,...

Kutsal Toprakları Ziyaret Eden Hristiyanlar, Kazı Çalışmalarına Katılabilir

ABD'den Kutsal Toprakları ziyaret etmeyi planlayan Hristiyanlar, hükümet girişiminin bir parçası olarak Kutsal Kitap'a yönelik kazı çalışmalarına...

Bu haberleri okudunuz mu?Benzer İçerikler
Sizin için önerildi