24 Ekim 2021 Pazar

Ermeni Kilisesi’ne Özgü Aziz Çevirmenler Yortusu Kutlandı

Ortaköy Surp Asdvadzadzin Kilisesi’ndeki Kutsal Sunu Ayini (Surp Badarak) ile Ermeni Kilisesi’ne özgü olan Aziz Çevirmenler (Tarkmançats) Yortusu, 09 Ekim Cumartesi günü kutlandı.

Kıdemli Peder Goryun Fenerciyan eli ile sunulan Kutsal Sunu ayini Başrahip Zakeos Ohanyan riyaset etti. Rahip Harutyun Damadyan ve kilisenin kıdemli okuyucuları Rab’bin sofrasına hizmet ettiler. İlahileri Rober Doğanay’ın yönetimi ve orgu eşliğinde pederler seslendirdi.

Patriklik makamına bağlı Rahipler ve pederlerin de katıldığı ayinde, Ortaköy Surp Asdvadzadzin Kilisesi Vakfı yöneticileri, Tarkmançats Okulu Müdür, müdüre, öğretmen ve öğrencilerinin yanı sıra inanlılar da hazır bulundu. Rab’bin duasından önce Başrahip Zakeos Ohanyan Tarkmançats Yortusu hakkında vaaz verdi. Vaazın ardından Komünyon dağıtımına geçildi. Ayin sonunda tüm Aziz Çevirmenler ve tüm Rab’de uyuyanlar için Ayin-i Ruhani (Hokehankisd) duaları okundu.

*BİR ULUSUN DİRİLİŞİ

(Tarkmançats Bayramı Nedir?)

301 yılında Hristiyanlığa geçen Ermeni ulusunu yüz yıl sonra büyük bir tehlike bekliyordu.

Diğer Hristiyan uluslar arasında din yoluyla erime ve asimilasyon sorunu vardı.

Çünkü ayinler Ermenice değil, Grekçe Aramice, Süryanice, Keldanice gibi dillerde yapılıyordu.

Kutsal Kitap’ı Ermenice okumak mümkün değildi.

Ermenice yapılan tek şey, vaazlardı. Özellikle Fırat Nehri’nin batısında, Kapadokya ve Doğu Anadolu’da Ermeni Krallığı’nın ortadan kalkışıyla tehlike daha da büyümüştü.

Bütün Ermenileri kucaklayan tek kurum Kilise olduğundan bu büyük sorunu çözmek de ona kalmıştı.

Zamanın Katolikosu Sahag Bartev, Doğu Ermenistan Kralı Vramşabuh ve Mesrop Vartabed, çığır açan bir işe koyuldular.

Ermenice için yeni bir alfabenin yaratılması, bu yolla Kutsal Kitap’ın Ermenice’ye tercüme edilmesi ve ayinlerin artık Ermenice icra edilmesi konusunda hemfikir olarak çalışmalara başladılar.

Mesrop Vartabet zamanın en büyük din alimlerindendi. Pek çok yabancı dile vakıftı. Önce diğer alfabeleri Ermenice’ye uydurmaya çalıştıysa da, Ermenice’deki bütün sesleri verecek uygun bir alfabe bulamadığından, onu icat etmeye karar verdi.

Uzun uğraşlardan sonra, Tanrı’nın yardımıyla, alfabeyi buldu (404-406) ve öğrencileriyle Kutsal Kitabı Ermeniceye tercüme etti.

Bu yeni yazı büyük bir heyecan ve coşkuyla öğretilmeye başladı.

Yeni alfabe, dağılmış Ermenileri birleştiren en önemli kültür öğesine dönüştü.

*(7 Ekim 2016 tarihli Agos Gazetesi Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli Sahak II.’nin yazısından alıntı)

Patrik Kadasetli Sahak II, Ankara’dan Gelen Heyeti Kabul Etti

Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli Sahak II, 22 Ekim Cuma günü İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Vakıflar Genel...

Monsenyör Massimiliano Palinuro, Patrik Kadasetli Sahak II’yi Ziyaret Etti

Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli Sahak II. 21 Ekim Perşembe günü, İstanbul Latin Katolik Kilisesi’nin yeni dini önderi...

Hristiyan Aileler, Temel Haklardan Mahrum Bırakılıyor

Meksika'nın Hidalgo kentindeki iki Hristiyan aile, akrabalarının evinde ibadet hizmeti düzenlemeleri üzerine komşuları tarafından tehdit edildi.Hristiyan Dayanışma...

Papa Françesko, Rus Katolikleri, Birliği Sürdürmeye Teşvik Etti

Papa Françesko, Rusya Federasyonu'ndaki tüm Katolik cemaatinin ‘sevinç ve alçakgönüllükle, Tanrı Krallığı'nın saflığını sunan müjdeci bir tohum’...

Bu haberleri okudunuz mu?Benzer İçerikler
Sizin için önerildi