20 Ağustos 2022 Cumartesi

Eyüp Meryem Ana Kilisesi’nin Geleneksel Sevgi Sofrası

Eyüp Meryem Ana (Surp Asdvadzadzin) Kilisesi’nin Sevgi Sofrası (Madağ), 26 Haziran Pazar günü, Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli Sahak II riyasetindeki Kutsal Sunu Ayini (Surp Badarak) ile kutlandı. 


Kutsal Sunu Ayini’ni Kilisenin din görevlisi Rahip Hovagim Seropyan sundu. Kilise diyakos ve okuyucuları Rab’bin Sofrası’na hizmet ettiler. 

Surp Badarak’ın ardından Patrik Hazretleri, Ermenice ve Türkçe vaaz verdi. Türkçe vaazından bazı bölümler şöyle;

”İnsanın her zaman Tanrı’nın Yasaları ile bir sorunu olmuş. Tanrı’yı sevenler de O’nun yasalarını sevmemişler. Adem’le Havva ilk günahı işlerken de Tanrı’yı seviyorlardı ama Tanrı’nın yasasını sevmediler. Tanrı’nın sözlerini sevmediler. İncil’in öğretisi şu; Ruhla yürüyün, bedenin arzularını yerine getirmezsiniz. Bizim, Tanrı’nın yasalarını doğal olarak uygulayabilmemiz için o yasaları veren Tanrı’nın içimizde yaşaması gerekir. Ruhumuzda yaşaması lazım. Çünkü eski antlaşmada Tanrı yasalarını verdi ve hep bir eleştiri vardı Peygamberler tarafından, siz bu yasanın harfine tapıyorsunuz, ruhuna tapmıyorsunuz diye. Harf öldürür Ruh yaşatır, ruhunu anlamaya çalışın. Ama ruhu akılca anlayamazsınız, ruhun içinize girmesi lazım. Onun için insanlar anlamıyorlar bir birlerini niye? Çünkü başka ruhlar, ruhsal durumlar tarafından kontrol ediliyorlar. Yasa kitapta olduğu müddetçe, yasa kitabında yada Kutsal Kitap’ta fark etmez, her zaman benim dışımdadır. Her zaman beni zorlayıcıdır, benim olmayan bir şeydir. Benim üstümde duran beni bir şeyler yapmaya itendir. Ama o yasa benim içimde olursa artık ben ve o yasa aynılaşırız. Artık kimse için yerine getirmem ben onu, hatta Tanrı için bile yerine getirmem, benim bir parçam olduğu için yerine getiririm, o ruh içime girdiği için yerine getiririm.

İşte İsa’nın bize öğretmek istediği şey bu, diyor ki; Tanrı’yı siz memnun edemezsiniz Tanrı olmadan. Bedeninizle istediğiniz kadar Tanrı’yı memnun etmeye uğraşın, edemezsiniz, aklınızla edemezsiniz, ruh girmesi lazım içinize. Tanrı’nın ruhu, Kutsal Ruh girmesi lazım içinize. O ruh girdiğinde sadece insani değil Tanrısal bir özellik de içine girer ve o yasaları veren Tanrı elinde kalem hatalarını kovalayan biri olmaktan çıkar, senin içinde senden bir şey olur. O’nun yasası senin yasan olur. Bizim sorunumuz, ruha adanmış değiliz, halen bedende yaşıyoruz ama ruhsal varlıklar gibi yaşamak istiyoruz. Onun için ruhu, duayı artırmamız lazım. Onun için diyorum, gerçek dua yarım saat dua ettikten sonra başlar. Üstün körü ettiğimiz Rab’bin duası yada yatarken yarım yamalak ettiğimiz dualar değil.

Bir kişinin duaya da ısınması lazım, bu dünyadan öteki dünyaya geçmesi lazım. Çünkü bu dünya aklımızı, yüreğimizi, bedenimizi içine alır, öteki dünyaya geçmek, ruhun denetimine girmek için bizim ruhsal faaliyetlerde bulunmamız gerekir.

İbadethanenin ve birlikte yapılan ibadetin bir tanıklığı var, bir ruhu var. Çünkü ibadethaneye gelen kişi bir şeyle karşılaşmak ve ordan bir şey almak için gelir. Niçin kiliseye geldiniz bugün? Baba’nızla karşılaşmaya, O’ndan bereket almaya, sorunlarınız varsa O’nun önüne koymaya, ebedi hayata hazırlanmaya, öteki imanlı kardeşlerinizi görmeye, Hristiyanlığınızı yaşamaya geldiniz. Eğer tek başımıza istediğimiz gibi Hristiyan olacaksak o zaman Kiliseleri kapatalım biz. Kutsal Kitap bize diyor ki; Mabed, Tanrı ‘nın mevcudiyetinin olduğu ruhsal bir alandır, ruhla ilgili olmalıdır onun için insan çıplaklığı örtülmelidir orada. Sözümü uzattım ama ben size söyliyeyim bu sene konuştuğum en anlamlı vaazlardan birini konuştum ben. Sözlerimi İsa gibi sonlandırıyorum; işitecek kulakları olan işitsin.” 

Vaazların ardından Patrik Kadasetli Sahak II Kilise’nin Sevgi Sofrası’nı Kutsadı. Ardından kiliseye hizmet etmiş din adamları, hayırseverler ve tüm Rab’de uyuyanlar için Ayin-i Ruhani (Hokehankisd) duaları okundu. Sonrasında hep birlikte söylenen Rab’bin Duası ve Patrik Hazretleri’nin kutsaması ile tören son buldu.

Kınalıada Kilisesi’nin İlk Din Görevlisi Kıdemli Peder Dionisos Çizmeciyan Kabri Başında Anıldı

Kınalıada Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi’nde Kilisenin din görevlisi Üstrahip Harutyun Damadyan eli ile 26 Haziran Pazar günü, Surp Badarak (Kutsal Sunu Ayini) sunuldu. Kilisenin diyakos, astdiyakos, kıdemli okuyucu ve okuyucuları Rab’bin sofrasına hizmet ettiler. İlahileri, Diyakos Artun Tekiroğlu yönetiminde Nersesyan korosu üyeleri seslendirdi. 


Üstrahip Damadyan Surp Badarak sırasında Ermenice vaaz verdi. Vaazın ardından Rab’bin duası okundu, sonrasında Komünyon (Hağortutyun) dağıtıldı. Surp Badarak’ın ardından kortej halinde kiliseden çıkıldı ve bahçede bulunan, bu Kilise’nin ilk din görevlisi Dionisos Çizmeciyan’ın kabri başına gidildi. Burada kıdemli peder Çizmeciyan ve tüm Rab’de uyuyanlar için Ayin-i Ruhani (Hokehankisd) duaları okundu. Ardından hep birlikte söylenen Rab’bin duası ve Üstrahip Harutyun Damadyan’ın kutsaması ile tören son buldu.

Nikaragua Polisi Başkentte Kutsal Ziyaretleri Yasakladı

Başepiskoposluk, kiliseye yönelik baskıların yoğunlaşmasıyla birlikte Nikaragua polisinin Cumartesi günü başkent Managua'da dini alayı ve hac ziyaretini...

İskenderun’da ‘Meryem Ana’nın Göğe Yükselişi’ Bayramı Ayinleri

Her yıl 15 Ağustos’ta kutlanan ‘Meryem Ana’nın Göğe Yükselişi’ Bayramı İskenderun’daki Katolik ve Ortodoks Kiliselerinde özel birer ayinle kutlandı....

Ermeni Katolik Kilisesi’nde Meryem Ana’nın Göğe Yükselişi Bayramı

Hristiyan dünyasının büyük bayramlarından biri olan ‘Meryem Ana’nın Göğe Yükselişi Bayramı’ coşku ile kutlandı. Meryem’in Göğe Alınışı Bayramı,...

Cumhuriyet Tarihinde Bir İlk

Türkiye Ermeni toplumu üyesi Berk Acar, Denizli'nin Babadağ ilçesine Kaymakam olarak atandı.Türkiye Ermeni toplumundan Berk Acar, geçtiğimiz...

Bu haberleri okudunuz mu?Benzer İçerikler
Sizin için önerildi