1 Aralık 2021 Çarşamba

Fransa Metropoliti, Kadıköy Metropoliti İhtiyarı Olarak Atandı

Ekümenik Patriklik Kutsal Meclis, Fransa Metropoliti Emmanuel’i Kadıköy Metropolü İhtiyarı atadı. Abydos Episkoposu Kyrillos da Krini Metropolitliğine seçildi ve yeni kurulan Malta Ekümenik Patrikhanesi’ne atandı.

Kadıköy Metropoliti Athanasios, Ekümenik Patrik ve Kutsal Sinod’a karşı olumsuz davranışları nedeniyle görevden alındı. Fransa Metropolü’nde görev yapan Episkopos Yardımcısı Eirinaios, Fransa Metropolü’nde geçici Patrik Vekili seçildi.

Ekümenik Patrik Bartholomeos’un başkanlık ettiği Kutsal Meclis toplantısı, 16-18 Şubat tarihlerinde gerçekleşti.

Fransa Metropoliti Emmanuel (Adamakis), 19 Aralık 1958’de Girit’in Agios Nikolaos kentinde doğdu ve çalışmalarını burada tamamladı. Girit’teki Pedagoji Akademisi’nde okudu ve Paris’teki Saint Sergius Teoloji Enstitüsündeki teolojik çalışmalarına paralel olarak, Paris Katolik Enstitüsü Felsefe Fakültesi’nde eğitimini tamamladı. 1984’te Paris Katolik Üniversitesi Ekümenik Enstitüsü’nden yüksek lisans ve ertesi yıl Sorbonne Üniversitesi’nden Dinler Tarihi alanında lisans derecesi aldı. 1985’te Diyakoz ve papaz olarak atandı.

1987’de Boston Holy Cross Teoloji Okulu’ndan yüksek lisans derecesi aldı ve Belçika Episkoposluğu’nda görev aldı. Yirmi yıl (1994-2014) Avrupa Birliği Ortodoks Kilisesi Bürosuna başkanlık etti. 5 Eylül 1996’da, Ekümenik Patriklik Kutsal Sinodu tarafından Belçika Metropolitanı Episkopos Yardımcısı olarak Regio Episkoposluğuna seçildi.

20 Ocak 2003’te Fransa Metropoliti seçildi ve Doğu Ortodoks Kilisesi ile Ortodoksluk Teoloji Diyalogunda Ekümenik Patrikliği temsil etmekle görevlendirildi. Aynı zamanda Viyana’daki KAICIID Dinlerarası Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı, Barış için Uluslararası Dinler Koalisyonu Eş-moderatörü ve Avrupa Kiliseleri Konferansı (CEC) Başkanı. Ekümenik ve bilimsel birçok konferansa katıldı.

Evangelos Katerelos olarak bilinen Abydos Episkoposu, 1956 yılında Lamia’da doğdu. Atina Ulusal ve Kapodistrian Üniversitesi’nde Hukuk, Klasik Filoloji ve Teoloji okudu. Ardından Strasbourg Üniversitesi’nden yüksek lisans derecesi aldı. Selanik Aristoteles Üniversitesi’nden ve Almanya’daki Freiburg Üniversitesi’nden teoloji alanında doktora derecesine sahip ve Atina Üniversitesi Teoloji Fakültesi’nde profesör.

2007-2009 yılları arasında Atina Üniversitesi Sosyal Teoloji Bölümü Başkanıydı. Nikopolis ve Preveze Metropolitanı Meletios tarafından Diyakoz ve İhtiyar olarak atandı. Nikopolis ve Preveze Metropolü, Thebes ve Levadia Metropolü ve Almanya Metropolü’nde rahip olarak görev aldı. 7 Şubat 2008’de, Ekümenik Patriklik Kutsal Kutsal Sinodu tarafından Abydos Episkoposluğu’nda Episkopos olarak hizmete başladı. Episkopos olarak atanması 24 Şubat 2008’de Nikopolis ve Preveze Metropolitanı başkanlığında Aya Yorgi Patrikhane Kilisesi’nde gerçekleşti.

Birçok kitabın yazarı olmakla beraber, günlük ve kilise basınında makaleler yayınladı. 27 Temmuz 2020’de Atina Ulusal ve Kapodistrian Üniversitesi Teoloji Fakültesinde Sosyal Teoloji ve Din Bölümü Başkanı seçildi. (orthodoxtimes)

2021’de Hristiyanlara En Çok Zulmedenler Açıklandı

Uluslararası Hristiyan Kurumu (ICC), 2021'de Hristiyanlara en çok zulüm uygulayanların Taliban, Kim Jong-un ve Nijerya olduğu olduğunu...

PSYK, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan’ı Ziyaret Etti

Türkiye Ermenileri Patrikliği Sosyal Yardım Komisyonu (PSYK) Başkanı Haçik Canel, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi Yönetim Kurulu...

Patrik Sahak II, Kardinal Kurt Koch’u Patrikhanedeki Makamında Kabul Etti

Patrik Kadasetli Sahak II. 29 Kasım 2021 Pazartesi günü, Papalık Hristiyanlararası Birlik Kurulu Başkanı Kardinal Kurt Koch’u...

Patrik Sahak II: “Hayatı Bir Yolculuk Gibi Görebilmek Bizi Özgürleştirir”

Kumkapı Patriklik Merkez Surp Asdvadzadzin Kilisesi'nde, 28 Kasım Pazar günü, Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli Sahak II'nin riyaset...

Bu haberleri okudunuz mu?Benzer İçerikler
Sizin için önerildi