24 Nisan 2024 Çarşamba

Hindistan’da Hristiyanların Yardım Alması Engelleniyor

Hindistan’da radikal Hindu milliyetçileri, Hristiyanların devletten yardım almasını engellemek için bir kampanya başlattı. Hristiyan liderler ise, din ve bir sosyal tabakalaşma sistemi olan kast konularının birleştirildiğini söyleyerek kampanyayı kınadı. 

Peder Nicholas Barla

Hindistan Episkoposları Kabile İşleri Komisyonu Sekreteri Peder Nicholas Barla, Katolik Asya Haberleri Birliği’ne (UCAN), ‘‘Kast ve inanç birbirlerine karıştırılmayacak iki farklı şeydir. Doğuştan belirli bir kasta mensubuz, ancak din kişinin kendi seçimidir. Yerli Hristiyanlara karşı kampanya yürütenler, anayasadan habersiz’’ açıklamasında bulundu.

Hindistan’da düşük kast üyelerine ve kabile kökenli insanlara nesiller boyu devam eden ayrımcılığın üstesinden gelmelerine yardımcı olmak için devlet yardımları sağlanmakta. Radikal Hindu milliyetçileri ise, Hristiyanlara bu yardımların ulaşmasını engelleyerek, yerel halkın Hristiyanlığı benimsemesinin önüne geçileceğini düşünüyor.

Jharkhand Kabile Danışma Komitesi üyesi Ratan Tirkey, ‘‘Belirli bir kast sistemine ait olmak doğuştan gelir, ancak din bir seçimdir. Yerli Hristiyanlara yönelik yardımların durdurulması, herhangi bir din adına verilmediğini açıkça belirten Yüksek Mahkeme’ye aykırıdır. Eğer bir inanç sorunuysa, neden sadece Hristiyanlar hedef alınıyor. Dışlanmış ve yönetim karşıtı kabul edilen Hristiyanları rahatsız etmek için mi?’’ ifadelerinde bulundu.

Hindistan anayasasına göre, vatandaşlar istedikleri inancı kabul etme, uygulama ve yayma hakkına sahip. Radikal grupların asıl isteği ise, hükümetin bu hakkı tanımaması. (persecution.org)

*Kast Sistemi Nedir?

Kast, sosyal tabakalaşma sistemidir. Bir diğer deyişle insanların zenginlikgelirmeslek ya da sosyal statüye göre gruplandırılmasıdır. Kast, toplumda özel bir konumu olan ve bu konumu nedeniyle öteki gruplardan ayrılan bir insan topluluğudur. Kast sistemi, iş, sosyal statü veya hiyerarşik statüye bağlı bir yaşam tarzının kalıtımı ve izin verilen sosyal etkileşim ve istisnalarla genellikle endogami (aynı sınıftan biriyle evlilik) ile karakterize edilir.

İskenderun Aziz Corç Rum Ortodoks Kilisesi’nde Paskalya Kermesi

Paskalya Bayramı hazırlıkları sürerken, İskenderun Aziz Corç Rum Ortodoks Kilisesi’nde de geçtiğimiz hafta sonu “Paskalya Kermesi” düzenledi. Pazar Ayini...

Episkopos Kayyal, Pazar Vaazında: “Liderlik ve Şöhret Kilisede Değer Görmez”

Antakya ve Tüm Doğu Kiliseleri Patriği 10. Yuhanna’nın bereketi ile İskenderun’da bulunan Lübnan Dağı Peygamber İlyas Patrikhanesi...

Episkopos Kayyal, İskenderun’da Çocukları da Unutmadı

Paskalya Oruç Döneminde, Mersin ve Hatay bölgelerinde gerçekleştirilen Patrikhane Programları kapsamında, Antakya ve Tüm Doğu Kiliseleri Patriği...

Episkopos Kayyal, İskenderunlu Gençlerle Kahvaltıda Buluştu

Paskalya Oruç Döneminde, Mersin ve Hatay bölgelerinde yapılacak Patrikhane Programları kapsamında, Antakya ve Tüm Doğu Kiliseleri Patriği...

Bu haberleri okudunuz mu?Benzer İçerikler
Sizin için önerildi