7 Mart 2021 Pazar

Hristiyanlığın Hawaii Halkı Üzerindeki Etkisi

Hristiyan halkları, iman gücünün insanların hayatını ve hatta kültürünü değiştirebileceğine inanırlar. Bunun en güzel örneğini Hawaii Adaları’nda yaşandığı tarih sayfalarında belirtiliyor.

Misyonerler, İsa’nın müjdesini anlatmak için Hawaii topraklarına 1819 yılında geldiklerinde Hawaiililer o dönemlerde farklı adalar ile sürekli mücadele içinde olan savaşçı bir toplumdu. Putperest inançlarından dolayı volkan patlamalarından sonra tanrıça olarak benimsedikleri putperest Kapu’yu yatıştırmak için insanları kurban ediyorlardı.

Amerika’dan 23 Kasım 1819 yılında 4 kişilik bir grup Hawaii’ye geldi. Onlar geldiğinde Hawaii halkı inanç konusunda boşluktaydı. Adaya gelenlerden biri Hawaii asıllı bir misyonerdi ve Kapu’nun son bulduğunu yeni öğreniyordu. Hemen orada gemilerinin içinde tanrıya Kapu’dan kurtuldukları için şükrediyorlardı. Bu misyonerlerin çabaları ve Amerikan büyükelçisinin desteğiyle 16 Ocak 1893’te bağımsız Hawaii Krallığı, Amerika tarafından devrildi ve Hawaii Amerikan bayrağındaki 50.yıldız oldu.

Hawaii halkı, kralın ölümünden sonra büyük bir kaosun içine düştü. Zaten Kapular da nerdeyse tamamen ortadan kalkmış bir haldeydi ve misyonerler Kapu yerine halka yeni bir inanç sunmuşlardı. Üstelik bir kilise bile inşa edildi. Aslında yerel halk kiliseye pek gelmiyordu, gelenler de oraya ilahi dinlemeye geliyordu. Fakat büyük şeflerinin Hristiyanlığı kabul etmesiyle birlikte halk yavaş yavaş Hristiyanlığı benimsemeye başladı.

Misyonerlerin bir sonraki adımı yerli halka İncil’i okumayı sağlamaktı. Ne yazık ki, Hawaii’nin kendine ait bir yazı dili yoktu ve Avrupalı misyonerler bu topraklara Hristiyanlığı yaymak için geldiklerinde Latin alfabesiyle kendi Hawaii yazılarını üreterek İncil’i Hawaii diline tercüme ettiler.

Kral 2. Yamehama’nın ölümünden sonra Kraliçe, Kapu’nun yerine Hristiyanlığı seçmiş ve halk da bunu kabullenmek zorunda kalmış. Kraliçe, ağır bir hastalığa yakalanmış ve günlerce yatakta kalmış. Yeni inançlarına uygun dualar edilmiş ve şifa bulmuş. Kraliçe’nin iyileşmesi, halkın Hristiyanlığı kabullenmesinde büyük etkisi yaratmış.

Misyonerlerin adaya gelişinden 25 yıl sonra Hawaii halkı okuma yazmayı hemen öğrenmiş, hatta o dönemin en fazla okuryazar ülkesi haline geldiler. Hawaii’deki misyonerler ise zamanla yerli halkla müjdeyi yaymak için Pasifik Adaları’na ve Oregon’a seferler düzenlemeye başladılar.

Hawaii halkı İncil ile tanıştıktan sonra eskisi gibi savaşmak yerine, aralarındaki sorunları en doğru şekilde çözümleyen nazik insanlar haline geldiler.(Olga Daşcinscaia)

Kürtajın, Ulusal Ölüm İstatistiklerine Dahil Edilmesi İstendi

Rus Ortodoks Kilisesi’ne bağlı Sinodal Sosyal Hizmet ve Yardım Dairesi Anneliği Koruma Bölümü başkanı Maria Studenikina, kürtajı...

Madrid Başepiskoposluğu, İstismar Mağdurlarına Destek Verdi

Madrid Başpiskoposu, 2020'de 75'i doğrudan mağdur ve 10'u aile üyesi olmak üzere 85 istismar mağduruna destek hizmetleri...

Katolik Liderler, AB’yi Aşı Dağıtımında Dayanışmaya Davet Etti

Avrupa'daki Katolik liderler, Avrupa Birliği'ni COVID-19 aşısının dağıtımını ve uygulanmasını dayanışma, kardeşlik ve sosyal adalet ilişkileri içinde...

Video Oyunları Aracılığıyla Müjdeyi Paylaşıyor

Kendini profesyonel oyuncu olarak tanımlayan Anglikan rahip, genellikle kilise ibadetlerine katılmayanlarla bağlantı kurmak için video oyun becerilerini...

Bu haberleri okudunuz mu?Benzer İçerikler
Sizin için önerildi