SAT7TURK HABER -
$ DOLAR → Alış: 7,69 / Satış: 7,72
€ EURO → Alış: 9,03 / Satış: 9,07

İnanç Özgürlüğü Girişimi’nden Başbakan Davutoğlu’na çağrı

İnanç Özgürlüğü Girişimi’nden Başbakan Davutoğlu’na çağrı
  • 13.10.2014

İnanç Özgürlüğü Girişimi Başbakan Ahmet Davutoğlu’na zorunlu din deinancrsi konusuyla ilgili bir çağrıda bulundu. Çağrının tam metnini yayınlıyoruz.

İnanç Özgürlüğü Girişiminden Başbakan Davutoğlu’na Çağrı

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Başbakan Ahmet Davutoğlu,

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kısa bir süre önce verdiği önemli bir karar ile ilgili olarak yazıyoruz. Mahkeme, 16 Eylül 2014 tarihinde Mansur Yalçın ve Diğerleri – Türkiye (Başvuru No. 21163/11) davasında, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) 1 No.’lu Protokolü’nün 2. Maddesi’ni (eğitim hakkı) ihlal ettiğine karar vermiştir. Bu kararın, zorunlu Din Kültürü Ahlak Bilgisi (DKAB) derslerine ilişkin program, ders kitapları ve uygulamanın Türkiye’nin düşünce, din veya inanç özgürlüğü alanındaki uluslararası insan hakları yükümlülükleriyle uyumlu hale getirilmesinin önemine işaret ettiğine inanıyoruz. Kuşkusuz bu Türkiye’nin demokratikleşmesi ve toplumsal barış için kilit konulardan biri.

Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye’de din ve eğitim, din eğitimi ve din öğretimi son derece önem atfedilen ve devlet tarafından yüksek düzeyde düzenlemelere ve sınırlamalara tabii olan bir konu olmuştur. Farklı hükümetler din eğitimi alanında farklı formüller uygulamıştır.  Ne var ki, din eğitiminin niteliğinin belirlenmesinde insan hakları standartlarının gerekleri yerine, çoğu zaman siyasal gelişmeler belirleyici olmuştur.

Dinler karşısında tarafsızlık ilkesini gözetme yükümlülüğü de dahil olmak üzere, insan hakları hukuku ilkelerini temel alarak, DKAB  dersleriyle ilişkili olarak, derslerin içeriği ve muafiyet mekanizmasıyla ilgili bazı tavsiyeleri dikkatinize sunmak istiyoruz.

Ekte ise, din öğretimine ilişkin TOLEDO ilkeleri ve bazı Avrupa ülkelerindeki modelleri bilginize sunulmuştur.[i]

Derslerin İçeriği

AİHM’nin 2007 yılında vermiş olduğu Hasan ve Eylem Zengin – Türkiye (Başvuru No. No.1448/04) üzerine ders programı değiştirilmeliydi. Maalesef, değişim son derece sınırlı olmuştur. Bazı eklemelerle, İslam’da farklı yorumlar konusuna geniş bir ünite ayrılmış ve ilgili ünitelerde Türkiye’de İslam içindeki çeşitli geleneklerin (Alevi-¬‐Bektaşi ve Caferi başta olmak üzere) terminoloji, uygulama ve bilgi kaynaklarına yer verilmiştir.  Derslerin, belirli bir din öğretimi olma niteliğinin değişmemiş olması, objektif ve nesnel bir nitelik kazanamaması temel sorun olmaya devam etmektedir.

Oysa TC Anayasası 24. Maddesi’nde, zorunlu olan “din Kültürü” terimini ve kişinin isteğine bağlı olacak olan “din eğitim ve öğretimi” arasında bir fark gözetmektedir.  Din kültürü çeşitli kaynaklardan edinilecek bir kültürdür.

Bu şekilde yorumlanan anayasa kuralı insan hakları hukukuyla uyumludur. İnsan hakları hukukuna göre devlet eğitim alanındaki faaliyetlerinde yansızlık ilkesini gözetmekle yükümlüdür. Bu alanda yükleneceği görevleri yerine getirirken ana ve babanın, bu eğitim ve öğretimin kendi dini ve felsefi inançlarına göre yapılmasını sağlama haklarına saygı gösterme konusunda yasal yükümlülük altındadır.[ii]

Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesi Madde 18(2) “Hiç kimse kendi seçtiği bir din ya da inanca sahip olma ya da bunu benimseme özgürlüğünü zedeleyecek bir baskıya maruz bırakılamaz” hükmüyle kişinin inanç alanında baskıya maruz bırakılamayacağının kesin, herhangi bir şekilde sınırlanamayacak, bir hak olmasını güvence altına alır.

Zorunlu din öğretimi niteliği nedeniyle DKAB dersleri mevcut biçimiyle insan hakları yükümlülükleriyle bağdaşmamaktadır. Ebeveynlerin çocuklarını kendi din, inanç veya felsefi görüşleriyle yetiştirme hakkına saygı göstermemektedir. Ayrıca çocuk, evde öğrenilen inanç ve değerler ve okulda öğretilen inanç ve değerler arasında çelişkide kalabilmektedir.

Bu nedenle aşağıdaki adımların atılmasını öneriyoruz:

–       DKAB dersleri zorunlu olmamalıdır.

–       DKAB dersleri zorunlu olacak ise, gözden geçirilerek dinler hakkında nesnel bir ders niteliğine kavuşması için değiştirilmeli ve TOLEDO ilkeleriyle uyumlu hale getirilmelidir.

Muafiyet Mekanizması

Mevcut mevzuat gereğince  sadece Musevi ve Hristiyan ailelerin çocukları, zorunlu DKAB derslerinden muaftır.  Muafiyet hakkının kullanılabilmesi için öğrencilerin din veya inançlarını açıklamaları zorunludur.

Musevi ve Hristiyan çocukların DKAB derslerinden muaf olmasının nedeni bu derslerin dinler hakkında objektif bir ders olmak yerine, din öğretimi niteliğine sahip olmasıdır. Mevcut durumda, Aleviler, Bahailer, ateistler ve devlet eliyle sağlanan İslami eğitimi inançlarıyla uyumlu bulmayan Sünni Müslümanlar’ın çocukları bu dersi almak zorunda kalmaktadır.

Muafiyetle ilgili olarak, AİHM, muafiyet olanağı olduğu halde, muafiyet hakkını kullanan öğrenciler için alternatif derslerin sunulmamasından ötürü öğrencinin okul hayatı boyunca karnesinde “din/ahlak” alanının boş bırakılmasının,  din veya inancını açıklamama hakkını zedeleyecek şekilde haksız bir damgalanmaya maruz kalmasına” neden olduğu gerekçesiyle Madde 9’la birlikte Madde 14’ün ihlal edildiğine karar vermiştir.[iii]

Bu nedenle aşağıdaki adımların atılmasını öneriyoruz:

–       DKAB dersleri dinler hakkında tarafsız bir ders niteliğine sahip olmadığı sürece, öğrenciler basit bir şekilde muaf olma isteklerini belirterek dersten muaf olabilmelidir. Öğrencinin din veya inancını açıklaması gerekli olmamalıdır.

Norveç de dahil olmak üzere, Avrupa’da bazı ülkeler, AİHM kararları nedeniyle din eğitim ve öğretimi modellerini değiştirmek zorunda kalmıştır. Bu ülkelerin deneyimine göre, insan hakları standartlarını temel alan ilkeli bir yaklaşım yararlı sonuçlar doğurmakta, farklı inançlardan öğrenciler arasında uyum ve karşılıklı hoşgörü yaratmaktadır.

Bu önemli konuya göstereceğiniz hassasiyet için şimdiden teşekkür ederiz. Bu konular üzerine görüş alışverişinde bulunmaya her zaman hazırız.

Saygılarımızla,

Gunnar M. Ekeløve-Slydal                                                  Mine Yıldırım

Yardımcı Genel Sekreter                                                     Proje Yöneticisi

 


[i]
[1] Bu bilgiler, Mine Yıldırım tarafından Eğitim Reformu Girişimi için hazırlanan DKAB 2011-2012 Program Değerlendirmesi başlıklı arka plan çalışmasından alınmıştır. Arka plan çalışmasının tamamına buradan ulaşabilirsiniz-http://inancozgurlugugirisimi.org/kaynaklar/erg-dkab-2011-2012-program-degerlendirmesi/

[ii] [2] AİHS, 1. No.’lu Protokol’ün 2. Maddesi.

[iii] [3] AİHM, Grezelak Polonya, Başvuru No. 7710/02, 15.06.2010.

http://inancozgurlugugirisimi.org/calismalarimiz/norvec-helsinki-komitesi-inanc-ozgurlugu-girisiminden-basbakan-davutogluna-cagri/

http://inancozgurlugugirisimi.org/calismalarimiz/norvec-helsinki-komitesi-inanc-ozgurlugu-girisiminden-basbakan-davutogluna-cagri/

Liderler, Zulüm Gören Hristiyanları Hatırlamaya Çağırdı
Siyasi ve dini liderler, Batı’daki Kilise’yi zulüm gören Hristiyanlar adına konuşmaya çağırdı ve ABD’nin dini özgürlük mücadelesine liderlik etmemesi durumunda...
Papa, Göçmenler ve Mülteciler İçin Dua Etti
Papa Françesko, her yıl Eylül ayının son Pazar günü düzenlenen Dünya Göçmenler ve Mülteciler Günü’nü kutladı. Pazar günü Aziz Petrus...
Dua Yürüyüşüne On Binlerce Kişi Katıldı
Samaritan’S Purse CEO’su Franklin Graham ve Pastör Jonathan Chan liderliğindeki Washington ve The Return Dua Yürüyüşü, ülkenin her yanından katılan...
Salgının Gençlerde Küresel Kimlik Hissini Arttırdığı Açıklandı
Christian Aid tarafından açıklanan yeni bir araştırma, 18-34 yaş arası gençlerin yüzde 39’unun koronavirüs salgını başlamasından bu yana küresel topluluğun...
Papa Françesko, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda Konuştu
Papa Françesko, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu’na bugün gönderdiği video mesaj ile hitap ederek, “Pandemi, kaynakların adaletsiz dağıtımının değişmesi...
Papa II. John Paul’ün Eşyaları Çalındı
İtalya’nın Preguia bölgesinde bulunan Spoleto kentindeki katedralde tutulan 27 yıllık Papalığının ardından 2005 yılında hayatını kaybeden Polonyalı Papa II. John...
Prayer Request From All Beliefs For The Pandemic
“Shoutout for the Pandemic” A Youtube user urged the whole world to pray to God for 3 minutes on October...
Tayland Kilisesi, 1400’den Fazla Kişinin Vaftizini Kutladı
Küresel salgının başlangıcında Tayland için kasvetli tahminlerde bulunulmasına rağmen, Güneydoğu Asya ülkesindeki Evanjelik Kilise heyecan verici bir büyüme yaşadı. Christianity...
Salgın Sonrası Kilise Bağışlarında Artış Görüldü
Christianity Today’s Church Law & Tax tarafından 7-30 Ağustos tarihleri arasında yürütülen ankete göre, koronavirüs salgını nedeniyle bu yılın başında...
Vatikan’da Beklenmeyen   İstifa
Vatikan’daki en üst düzey görevlerden biri olan ve başbakan vekilliği pozisyonuna denk gelen Devlet Sekreteri Vekili olarak görev yaparken, 2018’den...
Salgın Döneminde Mücadele Eden Pastörler İçin Dua Gecesi
Megakilise pastörü ve popüler yazar David Platt, koronavirüs salgını sırasında konuştuğu bazı kilise liderlerinin her zamankinden daha fazla mücadele ettiklerini...
Tayland’da Yere Atılan Çöpler Sahiplerine İade Edilecek
Tayland’ın en eski milli parkında yere çöp atanlara karşı yeni bir uygulama başlatılıyor. Hayvanları ve güzel manzarasıyla ünlü Khao Yai...
Çin Hükümeti, Din Adamlarını Hapsetmeye Devam Ediyor
Çin’in Jiangxi eyaletinden alınan yeni bir rapora göre, Çin hükümetini desteklemeyi reddeden Katolik din adamlarını tutuklamaya devam ediyor. UCA News,...
Papa Françesko: ‘‘Tanrı Herkesi, Her Zaman Çağırır’’
Papa Françesko, Pazar günkü vaazında İsa’nın bağdaki işçilerle ilgili benzetmesinde toprak sahibinin iki tutumunu vurguladı: ‘Çağrı’ ve ‘Ödül’ Herkesi Her...
2024 Yılında Kadın Astronot İlk Defa Ay’a Gidecek
NASA, 1972 yılından sonra ilk kez 2024’te 28 milyar dolarlık Artemis programı ile Ay’a biri kadın, diğeri erkek olmak üzere...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ