24 Nisan 2024 Çarşamba

İskenderun Ermeni Kilisesi’nde Paskalya Kutlaması

Rab İsa Mesih’in ölümden dirilişinin kutlandığı “Paskalya Bayramı’ (Surp Zadik) İskenderun Karasun Manuk Ermeni Kilisesi’nde düzenlenen ayinle kutlandı.


‘Krisdos Haryavi Merelots’, ‘Orhniyale Harutyunın Krisdosi’, ‘Sezi Mezi Mez Avedis’ (Mesih İsa Ölümden Dirildi, Mesih’in Dirilişi Kutludur, size bize büyük Müjde) sözleriyle başlayan Surp Badarak, (Kutsal Sunu Ayini) Hatay Ermeni Kiliseleri Din Görevlisi Avedis Tabaşyan eliyle gerçekleşirken, dualar ve ilahiler Okuyucular Yusuf Tabaş ve Lena Saraçoğlu tarafından seslendirildi. Ermenice yapılan ayinde Türkçe vaaz veren Peder Tabaşyan, insanın yeniden dirilişinin bir mucize olduğunu ve iki bin yıldır bu nedenle Diriliş’in kutlandığını belirtti.

Ayinde verdiği vaazda Peder Tabaşyan, sevginin ve paylaşmanın önemine vurgu yaparak; “İsa Mesih dirildi diye tam 40 gün boyunca bunu söyleyeceğiz. Bizler için önemi ne? Aslında insanoğlunun müjdesi! Kutsal kitap der ki; “Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı’nın armağanı ise Rabbimiz İsa Mesih’te sonsuz yaşamdır.” İnsanoğlu sonsuz yaşamı almak için ne kadar çaba sarf etse de Adem ve Havva’dan gelen günahın yükü altında eziliyor. Ta ki Rab İsa Mesih’e kadar birçok peygamber geldi, birçok mucizeler gerçekleştirdiler, birçok şeyler anlattılar ama insanoğlu yine kendi bildiğinden şaşmadı.


İsa Mesih’te aynı şeyi yaptı ama bir farkı vardı. Günahsız bedeninde bir insanın yaşayabileceği her türlü acıyı, sıkıntıyı yaşadı. Alçak gönüllükle yaşadığı için haça kadar götürüldü. Haça giderken bile, ‘Baba onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar onları bağışla’ diyebildi. Ve insanoğlunun kaçınılmaz sonunu kendi eliyle almış oldu.
Bir Hristiyan için mezarlık korku değildir, bir Histiyan için mezar tamamen yeni bir başlangıcın kapısıdır. İnsanoğlu yeryüzüne yaşamak için gelir, ölümü tatmak için de bekler. Fakat İsa Mesih’in dediği gibi ‘Ölümün anahtarı bende, bundan sonra size ölüm yok. Çünkü diriliş ve yaşam benim, bana iman eden ölmüş olsa bile yaşayacak’” şeklinde konuştu.


Tören sonunda toplum üyelerinin ellerindeki mumlarla bahçeye çıktığı Kutsal Ayin, Peder Avedis’in su ve tuzu kutsaması ile son buldu.
Ayinden sonra kilise bahçesinde toplanan toplum üyeleri ve konuklar Peder Tabaşyan ile birlikte Paskalya Bayramının simgesi olan yumurta tokuşturdular, pasta kestiler ve İsa Mesih’in Dirilişi’ni kutladılar.

(SAT-7 Türk/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

İskenderun Aziz Corç Rum Ortodoks Kilisesi’nde Paskalya Kermesi

Paskalya Bayramı hazırlıkları sürerken, İskenderun Aziz Corç Rum Ortodoks Kilisesi’nde de geçtiğimiz hafta sonu “Paskalya Kermesi” düzenledi. Pazar Ayini...

Episkopos Kayyal, Pazar Vaazında: “Liderlik ve Şöhret Kilisede Değer Görmez”

Antakya ve Tüm Doğu Kiliseleri Patriği 10. Yuhanna’nın bereketi ile İskenderun’da bulunan Lübnan Dağı Peygamber İlyas Patrikhanesi...

Episkopos Kayyal, İskenderun’da Çocukları da Unutmadı

Paskalya Oruç Döneminde, Mersin ve Hatay bölgelerinde gerçekleştirilen Patrikhane Programları kapsamında, Antakya ve Tüm Doğu Kiliseleri Patriği...

Episkopos Kayyal, İskenderunlu Gençlerle Kahvaltıda Buluştu

Paskalya Oruç Döneminde, Mersin ve Hatay bölgelerinde yapılacak Patrikhane Programları kapsamında, Antakya ve Tüm Doğu Kiliseleri Patriği...

Bu haberleri okudunuz mu?Benzer İçerikler
Sizin için önerildi