29 Haziran 2022 Çarşamba

İstanbul Kutsal Ruh Katedral Kilisesi’nde Kutsal Cuma

Mesih İsa’nın Istırapları Töreni ve Haç Yolu

İstanbul Kutsal Ruh Katedral Kilisesi’nde 15 Nisan Cuma günü, Saat 15:00’de Haç yolu, akşam saat 19:00’da ise Mesih’in ızdırapları töreni gerçekleştirildi.

İstanbul’da yaşayan imanlıların katıldığı Haç yoluna, Katedral baş rahibi Don Nicola, Don Joseph ve Diyakon Burhan Türkçe, İngilizce ve Fransızca dualarla eşlik ettiler.

Mesih İsa’nın tutkulu ızdırapları töreninde İstanbul Latin Katolik Cemaati Ruhani Vekili, Episkopos Monsenyör Massimiliano Palinuro tarafından vaaz verildi. 

Vaazında “Bizleri çok seven Allah’ın çekici yüzünü gördükten sonra, bizler için değerli olan her şey bütün değerini yitirir.” Bu deneyimi Pavlus Filipililer’e yazdığı mektupta şöyle ifade etmiştir: “Mesih tarafından kazanıldım” (Filipililer 3:12). İsa’yla karşılaşmadan önce kendisi için değerli olanları anlattıktan sonra şöyle dedi: “Benim için kazanç olan her şeyi Mesih uğruna zarar saydım. Dahası var, uğruna her şeyi yitirdiğim Rabbim İsa Mesih’i tanımanın üstün değeri yanında her şeyi zarar sayıyorum, süprüntü sayıyorum” (Filipililer 3:7-8).

Buradan da anlaşılacağı gibi gerçek iman sahibi olmak, aşık olmaktan hiç de farklı değildir. İmanın anlamı coşku, ilgi, saadet, doğruluk, tutku, fedakârlık ruhu, mücadele ve özgüven demektir. İman, Allah’ın sevecen yüzü olan İsa’ya âşık olmak demektir. Bu mantıkla bakıldığında sadece göstermelik olan sözler, davranışlar ve günlük hayatta yer almayan bir iman düşünülemez. Dirilmiş İsa, Laodikya Hristiyan cemaatine mektubunda, sahte imanın Tanrı tarafından kabul görülmeyeceğini söyler: ‘’Yaptıklarını biliyorum. Ne soğuksun, ne sıcak. Keşke ya soğuk ya sıcak olsaydın! Oysa ne sıcak ne soğuksun, ılıksın. Bu yüzden seni ağzımdan kusacağım’’ (Vahiy. 3:15-16).

Sevgiyle körüklenmiş iman ne anlama gelir? Genel olarak düşünülünce imanın pek de bir değeri yok gibidir. İmanın en fazla sunabileceği şey, umudun kalmadığı zamanlarda umut vermektir. İman bir ilüzyon gibi de görülebilir. Fakat ne zaman ki iman, Rab ve insanlar arasında tutkulu bir sevgiyse, işte o zaman imandan daha önemli hiçbir şey olamaz, çünkü sevgiden daha önemli bir şey yoktur. İman, dolu bir hayatın kaynağıdır. Mesih İsa’nın dediği gibi: “Oğul’a iman edenin sonsuz yaşamı vardır” (Yuhanna 3,36;6.47).

Törenin ardından gece boyunca açık olan Kilise’de cemaat sessizlik içinde kalarak dua etti. (Haber: Diyakon Burhan)

Yüzlerce Kadın Mahkûm Vaftiz Edildi

‘God Behind Bars’ adlı hapishane hizmetleri, mahkûmları İsa Mesih ile tanıştırmak için ülke çapındaki kiliselerle birlikte çalışıyor....

Kiliseler, Kürtaj ile Mücadele Ediyor

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İngiltere ve Galler için en son kürtaj rakamlarını yayınladı. Buna göre, 2021'de...

Teksas’ta 21 Kişinin Hayatını Kaybettiği Okul Yıkılıyor

Teksas, Uvalde Belediye Başkanı Don McLaughlin silahlı bir kişi tarafından 19 öğrenci ve iki öğretmenin öldürüldüğü Robb...

Dini Gruplardan Komünist Parti Düzenlemelerine Uyma Sözü

Çin hükümeti tarafından onaylanmış resmi Protestan Kilisesi olan Üç-Benlik Yurtseverliği Hareketi (TSPM), kiliselerin yönetimine dair Çin Komünist...

Bu haberleri okudunuz mu?Benzer İçerikler
Sizin için önerildi