3 Mart 2021 Çarşamba

Kardeşlik ve Barış Toplantısında Dini Liderler Bir Araya Geldi

Aziz Egidio Topluluğu tarafından Roma’da düzenlenen ‘Barış ve Kardeşlik’ toplantısı için Papa Françesko ve önde gelen dünya dinlerinin liderleri, 20 Ekim Salı günü Roma’da bir araya geldi. Papa Françesko ve dini liderler tarafından Barış Çağrısı imzalandı.

İmzalanan barış çağrısında şu ifadeler yer aldı:

‘‘Roma’da Assisi ruhuyla ve inananlarla ruhsal birliktelik içinde duada bir araya geldik. İnsanlığın acılarını dile getirdik, acı çeken kardeşlerimizin sessiz dualarında birleştik. Şimdi kendimizi ulusların liderlerine ve dünya vatandaşlarına bu Barış Çağrısı’nı sunmaya adadık. Savaşlar ve barış, salgın hastalıklar ve sağlık hizmetleri, açlık ve gıdaya erişim, küresel ısınma ve sürdürülebilir kalkınma, nüfusun yerinden edilmesi, nükleer tehditlerin ortadan kaldırılması ve eşitsizliklerin azaltılması: bunlar tek başına ulusları ilgilendiren konular değil. Günümüzde birbiriyle bağlantılı, ancak çoğu zaman kardeşlik duygusundan yoksun bir dünyada bunu daha iyi anlıyoruz.

Hepimiz kardeşiz! En Yüce Olan’a dua edelim. Barışın mümkün olduğunu, gerekli olduğunu ve savaşsız bir dünyanın ütopik olmadığını cesurca hayal etmenin zamanı geldi. Bu yüzden bir kez daha ‘Savaşa Hayır’ demek istiyoruz. Ulusların liderlerine şunu söylüyoruz: Yeni bir barış mimarisi yaratmak için birlikte çalışalım. Hayatı, sağlığı, eğitimi ve barışı teşvik etmek için güçlerimizi birleştirelim. Yıkıcı ve ölümcül silahlar üretmek için kullanılan kaynakları insanlığının yararına yöneltmenin zamanı geldi’’

“Barışa ihtiyacımız var. Kayıtsız kalamayız.”

Aracoeli’deki Aziz Meryem Bazilikası’nda bir araya gelen Hristiyan liderler barış için duada birleşti. Papa Françesko, üçüncü ansikali olan Fratelli tutti’den alıntı yaparak ‘‘İnananlar, dini farklılıkların kayıtsızlığı veya düşmanlığı haklı çıkarmadığını anlamıştır. Aksine, dini inancımızın temelinde savaş ve nefretin karşısında pasif bir şekilde durmak yerine barış yapıcıları olmamız gerektiği yatar. Bu toplantı din adamlarını ve tüm inananları barış için hararetle dua etmeye, savaşa boyun eğmemeye ve çatışmaları sona erdirmek için iman gücüyle çalışmaya teşvik ediyor’’ dedi.

‘Barışa ihtiyacımız var. Kayıtsız kalamayız’’ ifadelerinde bulunan Papa, dünyanın barış için derin bir susuzluk çektiğini belirtti. Papa Françesko, tüm insanların hayalinin savaşlardan kurtulmak olduğunu belirtti. ‘‘Bu hayale ulaşmak için nasıl devam etmeliyiz’’ sorusunu yönelten Papa, ‘‘Hepimizin aynı gemide olduğunun farkına vararak ulaşabiliriz. Hiçbir insan, hiçbir sosyal grup tek başına barışa, refaha, güvenliğe ve mutluluğa ulaşamaz. Kimsenin tek başına kurtulmadığını bir kez daha fark ettik, sadece birlikte kurtulabiliriz’’ dedi.

Papa, siyasi sorumluluğa sahip olanların savaşları sonlandırmak için Tanrı’nın önünde ciddi bir görevi olduğunu söyledi. Papa Françesko, İsa’nın Petrus’a söylediği şu sözleri hatırlattı: ‘Kılıcını yerine koy, kılıç çekenlerin hepsi kılıçla ölecek.’’

Ekümenik Patrik Bartholomeos, Barış İçin Dua Toplantısına Katıldı

Aziz Meryem Bazilikası’nda barış için dua toplantısına Ekümenik Patrik Bartholomeos da katıldı. Katolik din adamlarıyla birlikte Rab’bin Duası’nı eden Patrik Bartholomeos ayini, ‘‘Rabbimiz İsa Mesih’in lütfu, Baba Tanrı’nın sevgisi ve Kutsal Ruh’un paydaşlığı hepinizle birlikte olsun duasıyla bitirdi.

Ekümenik Patrik, Vatikan medyasıyla yaptığı söyleşide şu ifadelerde bulundu: ‘Tanrı’nın lütfuyla kardeşlik ve barış üzerine dua edebilmek için Aziz Egidio Topluluğu tarafından düzenlenen uluslararası toplantıya katılmak ve sevgi mesajı getirmek için İstanbul’dan Roma’ya geldim. Birbirimize olan sevgimizi anlamanın ölçütü kendimiz, iyi niyetimiz veya işlerimiz değil, tüm varlığımızın doyum bulduğu Mesih’tir. O’nun sevgisini anlamak için önce O’nun öğrencisi olmalıyız. O’nun tarafından sevilmemize izin vermeliyiz, ancak o zaman düşmanlarımızı bile sevebiliriz. Papa Hazretleri’nin genel olarak ekolojik, politik, ekonomik ve sosyal hayatımızı yöneten, benmerkezci düşünceyi terk etme davetine tamamen katılıyoruz. ‘Fratelli tutti’ ruhunun inançlar arasında ve tüm insanlık düzeyinde atılacak girişimlere ilham kaynağı olacağına inanıyoruz. Roma’da düzenlenen ekümenik toplantı, dünyaya kardeşlik duygusunu yaymak için Rab’bin buyruğuna itaat etmemiz gerektiğine dünya önünde tanıklık ediyor.’’

İnsanlar arasındaki kalıcı uçurumlara ve Hristiyanlığın bu sorunlara çözümüne değinen Patrik Bartholomeos, ‘‘Ekonomik gelişme, zengin ve fakir arasındaki uçurumu azaltmadı. Aksine sorunların şiddetlenmesine katkıda bulundu. Siyaset, ekonominin hizmetkârı haline geldi. Mülteci sorunu, terörizm, insanlık onurunun aşağılanması, modern kölelik biçimleri ve koronavirüs salgını şimdi siyasetin önüne yeni sorumluluklar getiriyor. Kilise’nin yaşam üzerine önerisi, ‘Bir şeyler gerekli’ yönünde ve bu sevgi, birbiriyle dayanışma içinde olan insanların bir kültürü. Ekonomizm karşısında sosyal adalete dayalı ekolojik ekonomi ve ekonomik faaliyetleri destekliyoruz. Ekolojik kriz karşısında gelecek nesle bozulmamış doğal çevre sağlama sorumluluğunu oluşturmaya çağırıyoruz. Bu sorunları ele almamız kaçınılmazdır ve bizler aracılığıyla çalışanın Tanrı olduğunu biliyoruz. Tanrı bizlere komşularımızı sevmemiz gerektiğini buyuruyor. Buyruk nettir: Sevmeyen kişi Tanrı’yı tanımaz. (1. Yuhanna 4:8) Kilisenin doğuşunda Hristiyanlar birbirine ‘kardeş’ diyordu. Bu ruhsal ve Mesih merkezli kardeşlik, doğal akrabalıktan daha derindir. Hristiyanlıktaki kardeşliğe sadece Kilise üyeleri değil, tüm halklar dâhildir. Tanrı Sözü, insan bedeni aldı ve her şeyi kendinde birleştirdi. Tüm insanlığın Tanrı tarafından yaratılması gibi, herkes kurtuluş planına da dâhil oldu. Sevginin sınırı yoktur. Kişisel birleşme ve kardeşlik boyutu, Hristiyan sevgisini ve kardeşliğini hümanizm düşüncesinden ayırır. Mesih’in Kilisesi, kötülüğün ve günahın bir sonucu olarak kabul eder ve savaşı kınar. Her Hristiyan’ın ağzında ‘Savaşa Hayır’ sloganı olmalıdır. Bir toplumun ölüm cezasına karşı tutumu, onun kültürel yöneliminin ve insanlık onurunu değerlendirmesinin bir göstergesidir’’ ifadeleriyle mesajı sonlandırdı.

Assisi ruhunun tohumları, 27 Ekim 1986’da Papa II. John Paul tarafından diğer dünya liderlerinin barış duasına davet edilmesiyle atıldı. Soğuk Savaş henüz bitmemişti. Mozambik, Sri Lanka ve Guatemala’da iç savaşlar devam ediyordu, Eritre bağımsızlık için savaşıyordu ve Zimbabwe’de etnik savaş hâkimdi. Tanrı’nın çocukları dünyanın birçok yerinde acı çekerken, Papa II. John Paul barışın kutsal olduğuna ve her dini inancın temelinde barış arayışı olduğuna inanıyordu.(vaticannews, orthochristian)

Belarus’taki Yetkililer, ‘Katolik Yardım Girişimi’ni Durdurdu

Belarus'taki yetkililer, düşük gelirli ailelere yardım etmek için kurulan Katolik Yardım Girişimi'nin faaliyetlerini durdurdu.Belarus'daki yetkililer tarafından alınan...

Tutuklanan 70 Hristiyan Serbest Bırakıldı

Christian Solidarity Worldwide, Doğu Afrika'nın kuzeyindeki bir Ülke olan Eritre'nin 70 Hristiyanı serbest bıraktığını bildirdi.Hristiyanlardan altmış dördü...

Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Patrik Sahak II’yi Ziyaret Etti

Türkiye Ermenileri Kadasetli Patriği Sahak II, 1 Mart Pazartesi günü, Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz’u kabul etti....

Salgına Rağmen Bazı Hristiyan Kitapçılar Satışlarını Artırdı

Salgın döneminde zorunlu kapanmalara ve sosyal mesafeye rağmen, 2020'de bazı Hristiyan kitapçıların genel satışlarının arttığı görüldü.Christian Retail...

Bu haberleri okudunuz mu?Benzer İçerikler
Sizin için önerildi