27 Eylül 2022 Salı

Kıdemli Peder Minas Cihangülyan Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıdemli Peder Minas Cihangülyan, 20 Temmuz Salı günü, Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli Sahak II önderliğinde gerçekleşen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Patriklik Makamı’nın kıdemli din görevlilerinden, Topkapı Surp Nigoğayos, Eyüp Surp Yeğya ve Surp Asdvadzadzin Kiliseleri’nin din görevlisi Kıdemli Peder Minas Cihangülyan, Patrik Kadasetli Sahak II’nin önderliğinde ve Patriklik Makamı’nın ruhbanlarının ve din görevlilerinin katılımlarıyla, 20 Temmuz 2021 Salı günü Samatya Surp Kevork Ermeni Apostolik Kilisesi’nde gerçekleşen törenle son yolculuğuna uğurlandı. 

Merhum pederin Koronavirüs’e yakalanmış olması göz önünde bulundurularak, Surp Badarak halka kapalı gerçekleşti. Aynı zamanda, cenaze tören düzeni de salgın önlemlerince uyarlandı. Öte yandan, inananların ekranları başından töreni takip edebilmeleri ve merhum pederin ruhunun esenliği için dua edebilmeleri amacıyla, tören Patrikliğin Facebook sayfasından canlı olarak yayınlandı.

Surp Badarak’ı Başrahip Zakeos Ohanyan sundu. Rab’bin sofrasına Samatya Surp Kevork Kilisesi’nin diyakosları ve okuyucuları ile Patriklik diyakosları hizmet ettiler. İlahileri Kıdemli Peder Krikor Damadyan önderliğindeki din adamları seslendirdi.Surp Badarak esnasında Kadasetli Patrik Sahak II, cenaze töreni uyarınca dualar okurken, din adamları merhumun son selamını betimleyen uğurlama ilahisini söylediler.

Daha sonra, Patrik vaaz verdi ve merhum pederin yaşam örneğine değindi, merhumun insani meziyetlerini ve inancını vurguladı: ”O, çocuk yaştan itibaren kiliseye hizmet etmiş, özellikle de Samatya Surp Kevork Kilisesi’nde kilise sevgisini pekiştirmiştir. Mütevazı kişiliğiyle kilise çevrelerince her zaman takdire layık olmuştu. Öte yandan, kilise ilahilerine zamanla daha fazla alışmış ve Surp Kevork Kilisesi başmuganniliği görevini üstlenmiştir. Başmuganni sıfatıyla hizmet ettiği yıllarda, hem ilahileri seslendirmiş, hem de çocukları ve gençleri çevresinde toplayarak onlara ilahileri öğretmişti. Surp Kevork Kilisesi’ndeki çalışmalarının ürünleri zamanla meyve vermiş, kiliseden diyakoslar ve muganniler yetişmişti. Öte yandan çalışmaların ürünleri henüz bugün dahi gözlemlenmekteydi.
Patrik Hazretleri daha sonra, merhumun din adamı özelliğini vurguladı ve merhumun son nefesine kadar kiliseye sadık bir hizmetkâr ve din görevlisi olmaya devam ettiğini belirtti. Merhum, daha önce müteveffa patrikler Karekin I. ve Şınorhk I.’in takdislerine nail olmuş, kendilerinden kilise rütbeleri almaya nail olmuştu. O, kilisemiz yakın geçmişindeki coşkulu ve hareketli günlere tanık olmuştu. Diğer yandan, emeklilik yıllarında, Tanrı’nın çağrısına icabet ederek, Başepiskopos Şahan Sıvacıyan eli ile kâhin takdis edilmişti. Din görevlisi sıfatıyla hizmet ettiği yıllar da bereketli geçerken, kilisemize yirmi yıldan uzun bir süre din adamı olarak hizmet etmiş ve birçoklarının takdirini kazanmıştı. Huzurlu kişiliğiyle birçoklarına örnek olmuştu. Bu takdire layık özellik sayesinde, kendisini çok fazla ön plana atmadan, büyük ve kalıcı işler yapma becerisine sahip olmuştu. Kendisi hakkında olumsuz ifadelerde bulunacak birisini bulmak hemen hemen imkânsızdı. Bu nedenlerden dolayı, onun gibi bir din adamının vefatı sorası, Patrikliğe bağlı din adamları sınıfında önemli bir eksik belirecekti.

Patrik Sahak II, bu nedenle özel olarak dua ederek, Tanrı’nın yüceliği ve kilisenin bekası için yeni din adamlarının yetişmelerini Göksel Baba’dan niyaz etti. Sözlerinin sonunda Patriklik Makamı ve din adamları adına, merhumun ailesine, yakınlarına ve hizmet ettiği kiliselerdeki yöneticilere ve cemaat üyelerine taziyelerini sundu.

Cenaze töreni ve Surp Badarak, vaaz sonrasında devam etti. Tören sonundaki dualara Başepiskopos Aram Ateşyan riyaset ederken, Balıklı Mezarlığı’ndaki törene Üstrahip Yeğişe Uçkunyan riyaset etti. Kıdemli Peder Minas Cihangülyan Balıklı Mezarlığı’ndaki aile mezarlığına gömüldü.

Küresel Gıda Krizinin Acilen Ele Alınması İçin Çağrı

Uluslararası kuruluşlar, Ukrayna'daki savaşın yol açtığı küresel gıda krizinin, tahıl koridorunun açılmasına rağmen bitmediğini belirterek, krizin daha...

İskenderun Katolik Katedrali’nde Öğrenciler İçin Dua

İskenderun Müjdeleme Latin Katolik Kilisesi Pederlerinden, Anadolu Havarisel Vekili Şansölyesi Antuan Ilgıt, geçtiğimiz hafta başlayan yeni eğitim-öğretim...

Ermeni Kilisesi’nde Varaka Surp Haç Yortusu

Yılda 5 kez kutlanan, Haç'ın bayramlarından biri olan ve sadece Ermeni Kilisesine ait Varaka Surp Haç Yortusu,...

Kutsal Toprakları Ziyaret Eden Hristiyanlar, Kazı Çalışmalarına Katılabilir

ABD'den Kutsal Toprakları ziyaret etmeyi planlayan Hristiyanlar, hükümet girişiminin bir parçası olarak Kutsal Kitap'a yönelik kazı çalışmalarına...

Bu haberleri okudunuz mu?Benzer İçerikler
Sizin için önerildi