3 Mart 2021 Çarşamba

Latin Katolik Kilisesi Ruhani Reisliği: Büyük bir sürünün çobanı olan Papa’nın, Türkiye Kilisesi’nin küçük sürüsü ile bir araya gelmesi İsa Mesih ile birleşme gizi olan Efkaristiya kutlaması ile gerçekleşecek”

İstanbul Latin Katolik Kilisesi Ruhani Reisliği, Papa Frnacis’in Türkiye yapacağı ziyaretle ilgili bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada tam metnini yayımlıyoruz.

 

İstanbul Katolik Kilisesi, Papa Franciscus Hazretleri’nin binlerce yıldır Hristiyan geleneğinin izlerini taşıyan bu şehre yapacağı ziyaret vesilesiyle tüm Türkiye halkı ve bütün iyi niyetli insanlarla birlikte bu tarihi an için sevinç duymaktadır.

Antik Roma ve Yeni Roma’daki kardeş Kiliselerin görüşmesi, Kutlu Papa 6. Pavlus
ile Patrik 1. Athenagoras’ın 6 Ocak 1964 tarihinde Kudüs’te buluşmalarıyla başlar.
Bu buluşmayı muteakkip yıllarda yapılan karşılıklı ziyaretlerle diyalog artmıştır.
30 Kasım 1969 yılında Roma Kilisesi, Konstantinopolis Ekümenik Patrikhanesi’nin
kurucu Azizi olan Andreas’ın bayramı için Kardinal Willebrand başkanlığındaki bir
heyeti İstanbul’a göndermiştir. Bunu izleyen yıl da Ekümenik Patrikhane’den
gönderilen bir heyet Roma Kilisesi’nin kurucu Azizleri Petrus ve Pavlus’un bayramı
için Roma’ya gitmişlerdir. O zamandan bugüne karşılıklı ziyaretler devam etmiş ve
iki kez Papa Hazretleri bizzat Aziz Yorgo Patrikhane Kilisesini ziyaret ederek Rum
Ortodoks kardeşlerimiz ile onların kurucu aziz bayram merasimlerine iştirak
etmiştir. Aynı şekilde Ekümenik Patrik Hazretleri de birçok kez Roma’ya bu
münasebet ile iade-i-ziyaret gerçekleştirmiştir.

Bu yüzden Papa Franciscus Hazretleri’nin bu yilki ziyareti bahsettiğimiz güzel
geleneğin devamına işaret etmektedir. Patrik 1. Bartholomeos Hazretleri’nin
dediği gibi “Mesih’te tam bir birlik sağlanması gibi kutsal bir neden için yoğun bir
şekilde ve birlikte çalışmak istiyoruz”. Papa Franciscus Hazretleri’nin Fener’de 29
Kasım günü arife akşam övgüsü dualarına ve 30 Kasım günü Kutsal Ayin’e
katılmasının sebebi budur. Ayrıca bu buluşmalar sırasında kardes Kiliseler
arasındaki diyalog çabalarını teşvik eden bir ortak açıklamanın yapılması da
beklenmektedir.

Belirlenen programa göre Vatikan Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti hükümeti
arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla Papa Hazretleri Roma’dan direkt olarak
Ankara’ya gidecektir. Protokol görüşmelerinin yanı sıra Papa Franciscus’un
Diyanet İşleri Başkanı ile görüşme arzusunu çok değerli buluyor, bu görüşmenin
Katolik Kilisesi’nin bu topraklardaki varlığına dikkat çekeceğine, dinlerin barış
içinde birlikte yaşamasına ve İslam – Hristiyanlık diyaloğunu ilerleteceğine
inandığımızı vurgulamak isteriz.
katolik Papa Hazretleri 29 Kasım 2014 Cumartesi günü saat 16:00’da
İstanbul Saint Esprit Katedrali’ndeki bu ayini icra edecektir. Bu merasim Katolik
Kilisesi’nin farklı geleneklere sahip olan cemaatlerinin katılımı ile çok mezhepli bir şekilde kutlanacak ve törene Doğu Kiliseleri ile Protestan Kiliselerinin temsilcileri de iştirak edeceklerdir. Yerel kilisemizin kurucu ve koruyucu azizleri
Konstantinopolis Patriği Aziz Altınağızlı Yuhanna (4. yüzyıl) ve İstanbul’da Papalık
Vekilliği yapmış olan Aziz 23. Yuhanna (20. yüzyıl) olmaları çok anlamlıdır. Bu iki
aziz bu şehirde mevcut olan Hristiyanlık tarihini kucaklamaktadır. Ayin sonunda Ekümenik Patrik 1. Bartholomeos Hazretleri ve Roma Episkoposu Franciscus Hazretleri, birlikte, ayine katılan ve katılamayan sürüyü takdis edeceklerdir.
Neşe dolu kalp ve saygı ile Papa Franciscus’u bekliyor, aramıza gelip verdiği mesaj
ile inancımızı geliştirmesini ve tarihin Rab’bi ve düyanın kurtarıcısı olan Mesih
İsa’ya olan umudumuzu arttırmasını diliyoruz.

Uyanış Gençliği, Sosyal Medya Üzerinden Bir Araya Geldi

Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle yüz yüze bir araya gelemeyen Uyanış Gençliği, 27 Şubat Cumartesi günü çevrimiçi olarak yeniden...

Belarus’taki Yetkililer, ‘Katolik Yardım Girişimi’ni Durdurdu

Belarus'taki yetkililer, düşük gelirli ailelere yardım etmek için kurulan Katolik Yardım Girişimi'nin faaliyetlerini durdurdu.Belarus'daki yetkililer tarafından alınan...

Tutuklanan 70 Hristiyan Serbest Bırakıldı

Christian Solidarity Worldwide, Doğu Afrika'nın kuzeyindeki bir Ülke olan Eritre'nin 70 Hristiyanı serbest bıraktığını bildirdi.Hristiyanlardan altmış dördü...

Patrik Sahak II, ‘İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı’na Katıldı

Türkiye Ermenileri Kadasetli Patriği Sahak II, Ankara'da gerçekleşen ''İnsan Hakları Eylem Planı Tanıtım Toplantısı''na Katıldı.Konu ile...

Bu haberleri okudunuz mu?Benzer İçerikler
Sizin için önerildi