29 Haziran 2022 Çarşamba

Mersin Rum Ortodoks Kilisesi’nde Paskalya ve Kutsal Elem Haftası

Kutsal Perşembe 

İsa Mesih’in büyük bir tevazu ile havarilerin ayaklarını yıkaması Son Akşam Yemeği’nin (Kutsal Efkaristiya Gizemi’nin Verilişi) ve havari Yahuda İskaryot’un İsa Mesih’i Yahudilere ele vermesi anımsanır. Bu kutsal ayinde “Zahire” adı verilen Yedek Efkaristiya hazırlanır ve kutsanır. Bunun amacı Kutsal Ayin’in olmadığı günlerde ve acil durumlarda komünyon verilmesi gereken hasta inanlılar içindir. Akşam ise Kutsal Cuma sabahının duasıyla bağlantılı olan ve 12 İncil okunmasının sebebi İsa Mesih’in yargılanışı, kırbaçlanması ve haça gerilmesi ile ilgili 12 bölüm bulunmaktadır. Hristiyanlık imanının tamamı bu akşam yemeğinde tesis edilmiştir. Ayrıca bu akşam yemeğinde Rab İsa öğrencilerine ölüp dirileceğinin haberini vermiş ve imanın ölümle değil ancak diriliş ile var olacağını açıklamıştı. 5. İncil’in okunmasından sonra Peder üzerinde Rab İsa’nın çivilenmiş halde resmi bulunan haçı taşır ve kilisenin ışıkları söndürülür. Bu o anda güneşin karardığı anı simgeler. Kilisede üç tur dönülür. İlahiler eşliğinde çarmıha gerili İsa Mesih ve haç kilisenin orta yerinde hazırlanan makama yerleştirilir. Herkes gelip secde eder ve Haçı öper. Daha sonra diğer 7 İncil bölümü okunur. 

Kutsal Büyük Cuma 

Mersin Rum Ortodoks Kilisesi’nde 22 Nisan Cuma günü icra edilen bu törenler çok kalabalık bir cemaatin katılımıyla gerçekleştirildi. 2 yıldır Covid-19 nedeniyle cemaate kapalı olarak yapıldığından bu yıl çok sayıda cemaat mensubunun katılımıyla coşkulu bir şekilde geçti. 

Bugün Rab İsa Mesih’in çarmıhtan indirilişinin ve acı ile ıstıraplarının anıldığı gündür. Ayrıca İsa Mesih ile birlikte haça gerilen imanlı suçlunun yapmış olduğu itiraf ile kazanmış olduğu kurtuluş anılır. 

Bugün Ortodoks Kiliseleri Kutsal Ayin’in icra edilmediği ve Kutsal gizemlerin verilmediği tek gündür. Bugün evlerde sofra kurulmaz ve hiçbir şey yenmez. Ancak hastalar, yaşlılar ve oruç tutamayanlara gün batımından sonra ekmek ve su verilir. 

Sabah ayininde İsa Mesih’in ölümünü konu alan 5 İncil okunur. Daha sonra kilisenin orta yerinde kaide üzerinde haça gerilmiş olarak bulunan İsa Mesih ikonası ilahiler eşliğinde haçtan indirilir ve kefeni simgeleyen beyaz bir beze sarılıp heykel (Apsis) kısmına geçirilir. Bu esnada kilise çanları matem töreni düzeninde çalar. Daha sonra Peder ve diyakonlar Mesih’in çarmıhtan indirilmiş halinin ikonasını içeren işlemeli örtüyü başları üzerinde taşıyarak kilisenin orta yerinde hazırlanan ve çiçeklerle süslenen katafalka yerleştirilir. Bu Rab İsa’nın mezara indirilişinin temsilidir. 

Akşam ayini ise Rab İsa Mesih’in cenaze töreni ayinidir. Makamlı ağıt şeklindeki ilahiler Arapça ve Rumca olarak terennüm edilir. Bu sırada Epitafion ve cemaat üzerine gül suyu serper. Bu da Mesih’in bedeninin güzel kokular ile meshedildiğini simgeler. Tören sonunda eller üzerinde taşınan Epitafion’un altından bütün cemaat dua ve dileklerle geçerler. Daha sonra Epitafion heykele geçirilir ve Kutsal Sunak üzerine yerleştirilir. Kırk gün süre ile orada kalır. 

İsa Mesih’in Ölümden Dirilişi Paskalya Bayramı

Kutsal Paskalya Bayramı Hristiyanlık imanının en büyük bayramıdır. Rab İsa Mesih’in haç üzerinde ölümünden üç gün sonra dirildiği gündür. Beşeriyet tarihinin akışını değiştiren bu olay Hristiyanlık imanının temelini oluşturur. Çünkü Tanrı sözünün yaşam saltanatına sahip bedensel ölümü yenecek gücü olduğuna hiç kimsenin inanma imkanı yoktu. Rab İsa Mesih dirildi ve yaşam sonsuza kadar güneş gibi doğdu. 

İnsanlar birbirlerini “İsa dirildi- Gerçekten dirildi!” sözleriyle kutlar. 

Hristiyanlık inancında eğer İsa Mesih dirilmemiş olsaydı Aziz Pavlus’un dediği gibi : Bütün imanımız batıl olurdu. İsa dirildi ey ölüm zaferin nerede? İsa dirildi ey ölüm dikenin nerede? Hristiyanlık imanının temeli bu iki kelimede gizlidir. 

İki yıldır Covid-19 nedeniyle cemaate kapalı olarak icra edilen Paskalya ayini bu yıl çok kalabalık bir katılım eşliğinde ve büyük bir coşku ile kutlandı. İki yıldır özlem içinde olan cemaat bu yılki törene büyük ilgi gösterdi. 

Aziz Mihail ve Aziz Cebrail Rum Ortodoks Kilisesi’nde yapılan Paskalya ayinine Ortodoks Kilisesi Ruhani Lideri İspir Coşkun Teymur, Ortodoks Kilisesi Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Cem Altındiş, cemaat ve yurt dışından tatil için gelen turistlerin yanı sıra kentte yerleşik Ukrayna ve Rus vatandaşları katıldı. Ortodoks Kilisesi Ruhani Lideri Coşkun Teymur’un yönettiği ayinde, dini ritüeller gerçekleştirildi. İncil’den bölümler okunup duaların edildiği ayin sonrasında konuşan Ortodoks Kilisesi Ruhani Lideri Coşkun Teymur, barış, huzur dileğinde bulundu.
Ayine katılanlar mum yakıp dilekler dilerken, çocuklar da Paskalya yumurtalarını tokuşturdu. 

Kiliseler, Kürtaj ile Mücadele Ediyor

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İngiltere ve Galler için en son kürtaj rakamlarını yayınladı. Buna göre, 2021'de...

Teksas’ta 21 Kişinin Hayatını Kaybettiği Okul Yıkılıyor

Teksas, Uvalde Belediye Başkanı Don McLaughlin silahlı bir kişi tarafından 19 öğrenci ve iki öğretmenin öldürüldüğü Robb...

Dini Gruplardan Komünist Parti Düzenlemelerine Uyma Sözü

Çin hükümeti tarafından onaylanmış resmi Protestan Kilisesi olan Üç-Benlik Yurtseverliği Hareketi (TSPM), kiliselerin yönetimine dair Çin Komünist...

İklim Şurası Kararları Açıklandı

Şubat ayında yapılan İklim Şurası’nda alınan 217 maddelik kararlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kamuoyuyla...

Bu haberleri okudunuz mu?Benzer İçerikler
Sizin için önerildi