21 Haziran 2021 Pazartesi

Öğrencilerin Dörtte Birinden Fazlası Kiliseye Gitmiyor

Yeni bir anket, lise ve üniversite öğrencilerinin yaklaşık yüzde 30’unun, koronavirüs salgını öncesinde de kilise hizmetlerine katılmadığını gösterdi.

Muhafazakâr bir gençlik örgütü olan Young America’s Foundation, Çarşamba günü genç Amerikalılardan vergiler, ekonomi, öğrenci borcu, koronavirüs, eğitim ve ülkenin en önde gelen siyasi figürleri gibi çeşitli konulardaki görüşlerini soran bir anket yayınladı.

Townhall ile ortaklaşa yayınlanan anket, Echelon Insights tarafından gerçekleştirildi. Anket, 30 Mart – 7 Nisan tarihleri ​​arasında 13-24 yaş aralığındaki toplam 801 lise öğrencisi ve 819 üniversite öğrencisiyle çevrimiçi olarak yapıldı.

Ankete katılanlara, ‘COVID-19 salgınından önce, genellikle ne sıklıkta bir dini törene katılırdınız?’ sorusu yöneltildi. Genel olarak, ankete katılanların yüzde 27’si dini bir törene hiç katılmadıklarını belirtti. Lise öğrencilerinin yüzde 26’sı dini törenlere katılmadıklarını söylerken, bu oran yükseköğretim öğrencileri arasında yüzde 28’e yükseldi.

Genç Amerikalıların yaklaşık dörtte biri (yüzde 24), lise öğrencilerinin ise yüzde 28’i haftada en az bir kez kilise hizmetlerine katıldığını söyledi. Bununla birlikte, yükseköğretim öğrencileri arasında haftalık dini törenlere katılım oranının oldukça düşük (yüzde 19) olduğu görüldü.

Ankete katılan lise öğrencilerinin yüzde 12’si, üniversite öğrencilerinin ise yaklaşık yüzde 14’ü ayda, ‘bir veya iki kez’ kiliseye gittiğini belirtirken, yüzde 15’i ‘yılda birkaç kez’ dini hizmetlere katıldığını, yüzde 12’si ise sadece özel günlerde dini törenlere katıldığını belirtti.

Ankete katılanların yüzde 8’i, kiliseye katılım sıklığını açıklamamayı tercih etti. Lise öğrencilerinin yüzde 15’i yılda birkaç kez dini törenlere katıldığını, yüzde 10’u sadece dini günlerde kilise hizmetlerine gittiğini belirtirken, yüzde 9’u fikir beyan etmedi.

Yükseköğretim öğrencilerinin yüzde 15’i, yılda birkaç kez dini törenlere katıldığını söylerken, yüzde 14’ü sadece özel günlerde kiliseye gittiğini belirtti. Yüzde 9’u ise herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Ek olarak, ankete katılanların yaklaşık yarısı (yüzde 48), kendilerini belirli bir din ile özdeşleştirmeyi reddetti. Katılımcıların yaklaşık yüzde 16’sı dinlerini tarif etmeleri istendiğinde ‘söylememeyi tercih ettiğini’ belirtirken, yüzde 10’u kendini ateist ve yüzde 7’si agnostik olarak tanımladı.

Ankete katılan genç Amerikalıların çoğu (yüzde 23) kendini Katolik olarak tanımlandı. Yüzde 14’ü Protestan Kilisesi’ne ve yüzde 6’sı İsa Mesih’in Son Zaman Azizler Kilisesi’ne mensup olduğunu belirtti.

Kara Zupkus

Young America’s Foundation Sözcüsü Kara Zupkus, günümüzde birçok gencin popüler kültürü putlaştırdığını söyleyerek, ‘‘Onların görüşüne göre, Tanrı’ya ibadet edebilecekleri bir yer bulmaları gerekmiyor’’ dedi. Kiliseye gitmeyen genç Amerikalıların eğiliminin nasıl tersine çevrilebileceği sorulduğunda ise Zupkus, kiliseye bağlılığın ailede başlaması gerektiğini öne sürdü.

Zupkus, ‘‘Ebeveynlerin çocuklarına inancın önemini öğretmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Çocukların bunu erken yaşta öğrenmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Bence bu anketteki eğilimi tersine çevirebilmemiz için iyi bir yol. Çocuklar, dinin önemli olmadığı ve kiliseye gidilmediği bir evde büyüyorsa eğilimi düzeltebilmemiz çok daha zor. Muhtemelen çocuklar da ileride kiliseye katılmayacak veya kiliseye gitme alışkanlığını kazanmaları zor olacak. Özellikle farklı kiliselerde farklı gençlik gruplarını büyütmenin gerçekten önemli olacağını düşünüyorum’’ dedi.

Zupkus, gençlik grubundaki deneyimini hatırlayarak, ‘‘İnanç hakkında daha fazla şey öğrenmek isteyen yaşıtlarım olduğunu bilmek beni teşvik etti’’ dedi. Ek olarak, Zupkus kiliselere genç Amerikalılara ulaşmak için sosyal medyayı kullanmalarını tavsiye ederek, ‘‘Kiliselerin sosyal medyada gençlerle daha çok ilgilenip, daha fazla sosyal yardım sağlamaları gençlerin bölgelerinde dâhil olmak istedikleri yerel bir kiliseyi belirlemelerine yardımcı olmanın iyi bir yolu olabilirdi. İnsanların yeni bir bölgeye, şehre veya üniversiteye gittiğinde bir kilise bulmaya çalışmanın zor olabileceğini biliyorum’’ dedi.

Zupkus, genç Amerikalılar arasındaki düşük kiliseye katılım oranının ABD’deki siyasi söylem üzerinde olumsuz etkilere sahip olduğunu iddia etti ve, ‘‘Amerika’daki mevcut iklim, bölücülük ve nefretle dolu. Görünüşe göre, bu durum inanç eksikliğinden kaynaklanıyor. Umarım bu anket Amerikalılar için köklerimize dönmemiz ve gençlere olan inancımızı yeniden kazanmamız için bir uyarı ışığı işlevi görür. Umarım, bu da daha fazla iyileşmeye ve diğer insanların siyasi fikirlerine saygı duyulmasına yol açar’’ dedi. (CP)

Türkiye’de ”Normale Dönüş” Başlıyor

Kademeli normalleşmede yeni adımlar bugün Beştepe'de görüşüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlık ettiği toplantının ardından alınan yeni...

Metropolis Antik Kenti’nde 1800 Yıllık Kadın Heykeli Bulundu

İzmir’in Torbalı ilçesindeki Metropolis Antik Kenti’ndeki kazı çalışmalarında, Roma dönemine ait 1800 yıllık, başsız kadın heykeli bulundu....

Pastör, Oğlu İle Birlikte Öldürüldü

Morning Star News, 21 Mayıs'ta pastörün ve üç yaşındaki oğlunun Fulani çobanları tarafından öldürüldüğünü duyurdu. Saldırı, Nijerya'nın...

Patrik Sahak II: Her Türlü Kötülüğün Bir Kökü Para Sevgisidir

Ermeni Apostolik Kiliselerinde, pazar ayinlerine devam edildi. Patriklik makamının bildirisi uyarınca, kiliselere yürüme mesafesindeki inanlılar Surp Badarak'lara...

Bu haberleri okudunuz mu?Benzer İçerikler
Sizin için önerildi