20 Ağustos 2022 Cumartesi

Patrik Sahak II, Ziyaretçilerini Kabul Etti

Patrik Kadasetli Sahak II. 30 Kasım 2021 Salı günü, Kilisenin Din Görevlisi Peder Zohrab Civanyan önderliğideki Altımermer Surp Hagop Kilisesi Kadınlar Kolu’nu Patrikhane salonunda kabul etti.

Ziyaretçiler, Surp Hagop Kilisesi’nin yıllık kutlamalarının bu yıl 18-19 Aralık 2021, hafta sonu gerçekleşeceğini belirttiler. Gerçekleşecek törenler öncesinde Patrik Hazretleri’nin himayesini dilediler. Kilisede yürüttükleri çalışmalar hakkında da bilgiler sundular.

Patrik Hazretleri, Altımermer Kilisesi’ni iyi bir şekilde gözeten hanımların çalışmalarını takdir etti. Surp Hagop Yortusu’nda gerçekleşecek törenlere riyaset edeceğini belirtti. Bu vesileyle, kilise yararına yürütecekleri çalışmalar için ziyaretçilere başarılar diledi.

Patrik aynı gün, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Türk Musikisi Bölümü öğretim görevlilerinden Doç. Dr. Sami Dural, aynı bölümde öğretim görevlisi Dr. Erdal Kılıç ve Semih Özdemir’i Patrikhane salonunda kabul etti. Görüşmede Patrik Vekili Kıdemli Peder Krikor Damadyan da hazır bulundu.

Konuklardan Dr. Erdal Kılıç, daha önce Getronagan Lisesi’nde yardımcı müdürlük görevini üstlenmiş, hizmet ettiği yıllarda Ermenice’ye karşı özel bir ilgi beslenmiş ve deneyimli öğretmen Şoğer Çaparyan öncülüğünde Ermenicesini geliştirmişti. Bu konuda edindiği deneyimlerle Batı Ermenicesini öğrenme konulu bir kitap hazırlamış sonrasında onu İngilizce olarak da yayınlamıştı.

Öte yandan, Getronagan Lisesi Kurucu Temsilcisi Garbis Balmumcu’nun önerisiyle, Hampartsumyan nota sistemi hakkında bilgi edinmek için merhum müzisyen Yeğya Dındesyan tarafından hazırlanan “Darerk Yerajışduyan” kitabını da dikkate almıştı.

Dr. Erdal Kılıç, Ermenice olarak yayınlanmış bu kitaptan yararlanarak, öğretim görevlisi arkadaşlarıyla birlikte “Müziğin Unsurları” adlı kitabı hazırlamıştı. Bu kitap açıklamalar ve bilimsel kaynaklarla zenginleşmişti. Çalışmada aynı zamanda Yeğya Dındesyan’ın “Darerk Yerajışdutan” kitabının tıpkı basımı da yer almaktaydı.

Kadasetli Patrik Hazretleri, genç öğretim görevlilerinden edindiği bilgiler sonrasında, özellikle yoğun tempoları içerisinde Ermenice’yi öğrenmiş olan ve bu konuda bir kitap hazırlayan Dr. Erdal Kılıç’tan sitayişle bahsetti.

Yaklaşık bir saat süren görüşmede, konuk öğretim görevlileri müzik ve edebiyat alanında Patrik Hazretleri’yle fikir alışverişinde bulundular. Patrik Hazretleri, bir sorunla karşılaşmaları durumunda, Patrikhane’ye başvurabileceklerini ve Patrikliğin elinden geldiğince kendilerine özellikle Ermeni Kilisesi müziği hakkında bilgi aktarabileceklerini söyledi.

Konuk öğretim görevlileri, kendilerine vakit ayırdıkları ve kendilerini teşvik ettiği için Patrik Hazretleri’ne teşekkür ederken, çalışmalarından birer örneği kendisine takdim ettiler.

Patrik Kadasetli Sahak II, İstanbul’da faaliyet gösteren Ermeni hemşeri derneklerinin başkanlarını Patrikhane salonunda kabul etti. Görüşmede Patrik Vekili Kıdemli Peder Krikor Damadyan da hazır bulundu.

Derneklerden bazıları resmi statüye sahipken, bazıları ise fahri bir oluşum olarak, bünyesinde hemşerileri bir araya getirmekteler.

Görüşmeye Sason Acar Köyü Ermeniler Derneği adına Kevork Fikri Çalış, Malatya Hayder adına Nurhan Gezdirici, Bakırköy Zaralılar Derneği adına Oskiyan Kıymaz, Derik Ermenileri Derneği adına Antranik Yontan, Vakıflıköy Derneği adına Artin Can Baharoğlu, Sason Bitlis Ermenileri Derneği adına Aram Demir, Yozgat Burunkışla Köyü Derneği adına Hovsep Arzuman ve Sivas Ermenileri Derneği adına Sebuh Koçak katıldılar.

Patrik Hazretleri, konukları selamladıktan sonra görüşmenin amacı hakkında konuştu ve tek tek tüm derneklerin faaliyetleri hakkında bilgiler edindi. Hemşeri derneklerini okul derneklerinden ve spor kulüplerinden farklı amaçla hizmet ettiğini hatırlatarak, benzer derneklerin temel amacının dernekler özelinde Anadolu’daki gelenek ve göreneklerle nesiller arasında bir köprü kurmak olduğunu belirtti. Fikir alışverişi esnasında, konuklar gençlere ulaşmakta giderek güçlük çektiklerini belirttiler. Bunun temel nedeni, gençlerin Anadolu’dan İstanbul’a gelmiş bir ailede doğmalarına rağmen, artık kendilerini İstanbullu olarak addetmeleri ve bu nedenden dolayı hemşeri derneğinin amacının kendilerini cezp etmemesiydi. Bu nedenle, onlar faal üyeler bulmakta ve kendilerine yönetim kadrosunda yer vermekte zorlandıklarını dile getirdiler.

Dernek sözcülerinden bazıları, derneğe özel toplantı alanlarının bulunmamasını bir sıkıntı olarak belirttiler. Öte yandan, üyelerini hemşerilik bağıyla bir arada tutmak için çalışmalarını sürdürdüklerini ilettiler.

Bu sebeple, tüm hemşeri derneklerinin çeşitli vesilelerle toplanmaları ve faaliyetlerini sürdürmeleri için ortak bir alan bulmaları ve bu alanda her derneğin ayrı bir toplanma günü belirlenmesi önerildi. Benzer bir uygulamada, tüm gençler bu toplanma alanından faydalanabilir ve kendi katkılarını sunmak için zemin bulabilir denildi.

Sözcüler aynı zamanda maddi yetersizlikten de bahsettiler ve faaliyetlerini dernek aidatı ve gönüllü bağışlar ile sürdürdüklerini hatırlattılar. Öte yandan, pandeminin olumsuz etkisi ne yazık ki bu dernekler üzerinde de şiddetli bir şekilde hissedilmişti.

Patrik Hazretleri, birbirleriyle irtibatta olmalarını ve faaliyetleri hakkında birbirlerini haberdar etmelerini önerdi. Konuklar, kendilerini kabul ederek, şikâyet ve önerileri dinleyen Patrik Hazretleri’ne teşekkür ettiler. İlerleyen zamanlarda, yöneticilerin de katılımıyla daha geniş çaplı bir görüşme tertip edilmesi önerildi.

Patrik Hazretleri, katılımları için konuklara teşekkür etti ve ileriki faaliyetlerinde kendilerine başarılar diledi.

Nikaragua Polisi Başkentte Kutsal Ziyaretleri Yasakladı

Başepiskoposluk, kiliseye yönelik baskıların yoğunlaşmasıyla birlikte Nikaragua polisinin Cumartesi günü başkent Managua'da dini alayı ve hac ziyaretini...

İskenderun’da ‘Meryem Ana’nın Göğe Yükselişi’ Bayramı Ayinleri

Her yıl 15 Ağustos’ta kutlanan ‘Meryem Ana’nın Göğe Yükselişi’ Bayramı İskenderun’daki Katolik ve Ortodoks Kiliselerinde özel birer ayinle kutlandı....

Ermeni Katolik Kilisesi’nde Meryem Ana’nın Göğe Yükselişi Bayramı

Hristiyan dünyasının büyük bayramlarından biri olan ‘Meryem Ana’nın Göğe Yükselişi Bayramı’ coşku ile kutlandı. Meryem’in Göğe Alınışı Bayramı,...

Cumhuriyet Tarihinde Bir İlk

Türkiye Ermeni toplumu üyesi Berk Acar, Denizli'nin Babadağ ilçesine Kaymakam olarak atandı.Türkiye Ermeni toplumundan Berk Acar, geçtiğimiz...

Bu haberleri okudunuz mu?Benzer İçerikler
Sizin için önerildi