3 Haziran 2023 Cumartesi

Samatya Surp Kevork Kilisesi’nde Kutsal Sunu Ayini

Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli Sahak II, Samatya Surp Kevork Kilisesi’ndeki Surp Badarak’a (Kutsal Sunu Ayini) riyaset etti ve vaaz verdi. 

21 Mayıs Pazar günü, Samatya Surp Kevork Ermeni Apostolik Kilisesi’ndeki Surp Badarak’a Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli Sahak II riyaset etti ve vaaz verdi. 

Kilisenin din görevlisi Peder Zohrab Civanyan eli ile sunulan Surp Badarak’ta Kilisenin Diyakos, astdiyakos, kıdemli okuyucu ve okuyucuları Rab’bin sofrasına hizmet ettiler. Günün İncil okuma parçasını astdiyakos Ğazar Sabuncu okudu. Kutsal Kase’yi Diyakos Alen Nergis getirdi. 

Samatya Surp Kevork Kilisesi Vakfı’nın yönetim kurulu üyeleri, bazı vakıf yöneticileri ve kalabalık inanlıların hazır bulunduğu ayinde İlahileri, kilisenin Sahakyan Korosu üyeleri, şefleri Sevan Agoşyan yönetiminde ve orgu eşliğinde seslendirdiler. 

Surp Badarak sırasında Rab’bin Duası’nın ardından toplu tövbeyi Patrik Hazretleri yaptırdı. Sonrasında Hağortutyun (Komünyon) dağıtımına geçildi.

Daha sonra Patrik Sahak II, Ermenice ve Türkçe vaaz verdi. Türkçe vaazından bazı bölümler şöyle;

”İsa göğe alındıktan 10 gün sonra Pentikoste, yani Kutsal Üçlüğün üçüncü şahsı, Kutsal Ruh dünyaya gönderildi, imanlıların içine girdi ve bu güne kadar imanlıların içinde çalışıyor. Ne yapıyor? Bizi İsa Mesih’e benzetiyor. Çünkü biz İsa Mesih’e benzemezsek kurtulamayız. İsa Mesih bizi kendine benzetiyor. Sadece O’nun sözlerine inanarak değil, O’nunla birleşerek kurtuluyoruz biz.

İsa göğe alınmakla bizden uzaklaşmadı, bize yaklaştı. Bize en yakın olan Tanrı’dır. Kendimizden bile daha yakındır O. Dolayısı ile İsa Mesih göğe alındıktan sonra, bize bizden yakın olabilir. Ama bu gönüllü bir çağırıyı gerektirir. ‘Rab İsa Mesih, ben günahkarım bunu biliyorum, Senin Haç’ta döktüğün kana iman ediyorum, onunla günahlarımın borcu ödendi, Sen gömüldün, mezardan dirildin, göğe alındın ve tekrar gelecekin. Sensin benim kurtarıcım kalbime gel’ dediğinizde, o zaman İsa Mesih sizin kalbinize gelir.

Tanrı, bu İncil’in müjdesi, bütün uluslara yayılsın, anlatılsın, insanlar dinlesinler, yüreklerini açsınlar ve iman etsinler diye bir şekilde bize bu dönem verildi. Yani İsa Mesih’in göğe alınışı ile ikinci gelişi arasında bir dönem bize ön görüldü. Dönüşü ile ilgili bize alametler verildi ve Kutsal Kitabı, İncil’i okuyanlar bizim, İsa Mesih’in ikinci gelişine çok yakın olduğumuzu anlar. İsa Mesih’in göğe alınması, geri gelmesi içindir. İsa Mesih 10 gün sonra geri geldi. Pentikoste ile geri geldi ve Ruh olarak öğrencilerinin içine girdi. Ve böylece birleşti. Şu anda biz İsa Mesih’in bedeniyiz, hepimiz vaftiz olduk O’nun ölümüne ve dirilişine, komünyon alıyoruz, İncil’e iman ediyoruz, Haç’ın çocuklarıyız, o zaman hepimiz biriz ve bu bizi tek bir insanlık haline getiriyor. Bu imanda sabit kalalım, bu iman nesilden nesile aktarılacak bir imandır. Biz Hristiyanlığımızı önceki nesildeki sevdiklerimizden aldık. Onlar bize öğrettiler Rab İsa Mesih’i, Kilisenin yolunu, İncil’i, Tanrı’nın Sevgi Tanrısı olduğunu. Onlara borçluyuz.

Rab sizinle olsun. Rab kutsasın, güçlendirsin ailelerimizi ve Tanrı ölmüşlerimizin ruhunu aydınlatsın. Amen.”

Vaazların ardından tüm Rab’de uyuyanlar için Hokehankisd (Ayin-i Ruhani) duaları okundu, İncil parçasını Peder Zohrab okudu. Ardından Patrik Sahak II’nin kutsaması, hep birlikte söylenen Rab’bin Duası ile ayin son buldu. 

‘‘Yaratılış’ın Korunması için Dünya Dua Günü’’

Gezegenimiz için Adalet, İnsanlık için Barış DemektirLaudato si' Hareketi'nin Genel Müdürü Tomas Insua, Yaratılış'ın Korunması için Dünya...

Hristiyanlara Yönelik Saldırıların Ardından İç Savaş Korkusu

Hindistan'ın kuzeydoğusunda Hristiyan toplumuna karşı haftalardır devam eden şiddet olaylarının iç savaşa yol açmasından endişe ediliyor.Manipur eyaletindeki...

Titanik’in Kayıp Hazineleri Ortaya Çıktı

111 yıl önce batan Titanik'in enkazından elde edilen yeni görüntülerde Megalodon köpekbalığı dişinden yapılmış altın bir kolye...

İskenderun Katolik Kilisesi’nde Pentikost Ayini

“Bizi Bir Arada Tutan, Kutsal Ruhtur!”Paskalya Bayramı’ndan sonraki 50’inci günde, “Kutsal Ruh’un Havarilerin Üstüne Dökülüşünün” kutlandığı “Pentikost...

Bu haberleri okudunuz mu?Benzer İçerikler
Sizin için önerildi