6 Mayıs 2021 Perşembe

Uyanış Gençliği, Çevrimiçi Toplantılara Devam Ediyor

Salgın nedeniyle uzun bir süredir bir araya gelemeyen gençler, çevrimiçi toplantılara devam ediyor. 24 Nisan Cumartesi günü YouTube üzerinden yayınlanan program, 1. Yuhanna 4:7-11 ayetleri ile başladı.

‘‘Sevgili kardeşlerim, birbirimizi sevelim. Çünkü sevgi Tanrı’dandır. Seven herkes Tanrı’dan doğmuştur ve Tanrı’yı tanır. Sevmeyen kişi Tanrı’yı tanımaz. Çünkü Tanrı sevgidir. Tanrı biricik Oğlu aracılığıyla yaşayalım diye O’nu dünyaya gönderdi, böylece bizi sevdiğini gösterdi. Tanrı’yı biz sevmiş değildik, ama O bizi sevdi ve Oğlu’nu günahlarımızı bağışlatan kurban olarak dünyaya gönderdi. İşte sevgi budur. Sevgili kardeşlerim, Tanrı bizi bu kadar çok sevdiğine göre biz de birbirimizi sevmeye borçluyuz.’’

Ali Farajullayev’in tapınma zamanını yönetmesiyle, Türkçe ilahiler ve dualar eşliğinde toplantı devam etti. Ardından ‘Yaşamımızda İsa’nın İşleyişini Görmek’ konulu tiyatro oyunu sahnelendi. Dua zamanında ise, ‘SMA Hastalığı Hakkında Farkındalık’ için Tanrı’nın önüne gidilerek,

  • Rab’bin mucizevi şifasının bu değerli hasta çocuklarda görülmesi için,
  • Ailelerin tedaviye ulaşmak için gösterdikleri bu büyük çabada Rab’bin onlara güç ve esenlik vermesi için,
  • Ailelerin umutlarını koruyabilmesi için,
  • Bu zorlu mücadelede aileleri destekleyen duyarlı kişi ve kurumların sayısının artması ve tedavide en başarılı ilaçların SGK tarafından sağlanması için,
  • Hastalığın önüne geçilmesi için gerekli olan testlerin evlilik öncesi sağlık testleri kapsamına alınması için dua edildi.

Program öncesinde ise Zoom üzerinden farklı şehirlerden Hristiyan gençlerin katılımıyla sohbet zamanı oluşturularak,

  • Kutsal Kitap, ‘Tanrı Sevgi’dir’ der. Bu söz sizin için ne anlam ifade ediyor?
  • Kardeşlere olan sevgimizi hangi şekillerde gösterebiliriz?
  • Sevmek konusunda önümüzdeki engeller nelerdir?
  • Salgın döneminde sizce birbirimize sevgimizi yeterince gösterebiliyor muyuz? Konuları üzerine paylaşımda bulunuldu.

Konuşmacı Carlos Madrigal, ‘Sevmeye Borçluyuz’ konusu üzerinde paylaşımda bulundu. ”Grekler’e ve Grek olmayanlara, bilgelere ve bilgisizlere karşı sorumluluğum var. Bu nedenle Roma’da bulunan sizlere de Müjde’yi elimden geldiğince bildirmek için sabırsızlanıyorum. Çünkü Müjde’den utanmıyorum. Müjde iman eden herkesin –önce Yahudiler’in, sonra Yahudi olmayanların– kurtuluşu için Tanrı gücüdür.”

Romalılar 1:14-16 bölümü üzerine konuşan Madrigal, ‘‘Rab’be gelmeden önce insanlar, kendilerini Tanrı’ya borçlu hisseder. Tanrı’nın standartlarına ulaşmadığımızı düşünerek borçlu olduğumuzu hissediyoruz. Öte yandan, ‘Kimse bana karışamaz, kimse hayatıma müdahale edemez’ diyoruz. Rab’be geldiğimizde, Rab bizlerin borcunu kapattığı için Tanrı ile olan hesabımız silindi. İsa Mesih, bütün bedeli ödedi. Tanrı, hesabımızı sildiği andan itibaren yeni bir borç üstlenmiş oluyoruz. İman ettiğimiz andan itibaren tüm insanlara borçluyuz. Herkese Müjde’yi anlatma konusunda borçluyuz. Bu, Pavlus’u güçlendiren bir sözdü. Çünkü Pavlus’u teşvik ediyor ve harekete geçiriyordu. Aynı zamanda herkesi sevmeye borçluyuz. Sevgiden başka kimseye bir şey borçlu olmamalıyız. Kendimizden zayıf veya farklı gördüğümüz insanların, normal şartlarda yan yana gelemeyeceğimiz kişilerin veya düşman gibi gördüğümüz insanların yanına gidip onlara sevgi borcumuzu ve Müjde’yi paylaşma borcumuzu ödemeye gayret etmeliyiz’’ dedi.

Program ilahilerle son buldu. (SAT-7 TÜRK/SMY)

Papa Françesko, Mayıs Ayı Duasını Finans Dünyasına Adadı

Papa Françesko, 2021 Mayıs ayının dua konusunu açıkladı ve finansal piyasalardaki spekülasyonu sınırlanması ve insanları korumaları çağrısında...

Müteveffa Patrik Mesrob II Anı Kitabı Yayınlandı

Müteveffa Patrik Mesrob II'nin vefatının 2. yıldönümü vesilesi ile, Türkiye Ermenileri Patrikliği tarafından bir anı kitabı yayınlandı.Patrikliğin...

Siyahi Kilise Liderleri: ”Hükümetin Irk Raporu, Irkçılığın ‘Yaşanmış Tecrübeleri’ İle Çelişiyor”

Siyahi Kilise liderleri, Britanya'da ırkçılıkla ilgili bir Hükümet raporundan duydukları hayal kırıklığını dile getirdi.Irk ve Etnik Eşitsizlikler...

Salgın Döneminde Kiliselere Bağış Arttı

LifeWay Research'e göre, ABD'de kiliseye gidenlerin yaklaşık üçte ikisi 2020'deki koronavirüs salgını sırasında bir önceki yıla kıyasla...

Bu haberleri okudunuz mu?Benzer İçerikler
Sizin için önerildi