29 Eylül 2023 Cuma

Protestan Kiliseler Derneği 2022 Hak İhlalleri İzleme Raporu

Protestan Kiliseler Derneği tarafından, ‘2022 Hak İhlalleri İzleme Raporu’ yayımlandı. 2007 yılından itibaren Türkiye’deki Protestan toplumunun durumunu ortaya koyan 12 sayfalık raporda, yıllardır süregelen birçok konu başlıklar halinde ele alındı. 

Uzun yıllardır hazırlanan, Türkiye’deki Protestan Toplumu’nun Türkiye’deki durumunu gösteren rapor, bu yıl yaşanan deprem felaketi nedeniyle gecikmeli olarak kamuoyuna sunuldu.

Yayımlanan raporda, özet olarak şu maddeler yer almaktadır.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde yer verilen en temel insan haklarından olan din veya inanç özgürlüğü, ülkemizde uluslararası insan hakları hukuku ve Anayasa ve ulusal mevzuatla güvence altına alınmıştır. Genel olarak inanç özgürlüğünün bulunduğu ülkemizde, yasal güvencelere karşın Protestan toplumu için 2022 yılında da bazı temel sorunlar varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Türkiye’de inanç özgürlüğünün gelişmesine katkı sağlaması, Protestan toplumunun 2022 yılında din ve inanç özgürlüğü açısından yaşamış olduğu deneyimleri, sorunları ve olumlu gelişmeleri ortaya koyması amacıyla bu rapor hazırlanmıştır.

2022 yılındaki durum kısaca şöyle özetlenebilir:

  • 2021’de pandemi ortamındaki izolasyonun etkisiyle görülmeyen Protestan Hristiyanlara yönelik kişi veya kurumlara sadece inançlarından ötürü nefret duyarak fiziksel saldırıyı içeren nefret suçları yeniden görülmeye başlamıştır.
  • Protestan Hristiyanlara yönelik, kişi veya kurumlara sadece inançlarından ötürü nefret duyarak bu nefretini sözlü veya yazılı olarak belirten, kamuoyunda nefretin oluşması için kışkırtan nefret söylemlerinde 2022 yılında önceki yıla göre artış olmuştur.
  • 2022 yılında artan enflasyon nedeniyle ortaya çıkan alım gücünün düşmesinin neden olduğu yoksullaşma tüm toplumu etkilediği gibi Protestan toplumunu da derinden etkilemiştir.
  • 2022 yılında da Hristiyan ibadetine mahsus ibadet yeri kurma ve ibadet için kullanılan mekânların kullanımını sürdürme ve var olan ibadethaneleri kullanma talepleri ile ilgili sorunlar devam etmektedir. Kilise olarak kullanılacağı öğrenildiğinde genellikle yükseltilen kira miktarları, ülke genelinde kira miktarlarındaki anormal artış nedeniyle daha da yüksek bir noktaya ulaşmıştır.
  • 2022 yılında da kiliselerin vakıf kurarak tüzel kişilik kazanma eğilimi önceki yıllarda olduğu gibi güçlenmeye devam etmiştir.
  • 2022 yılında da Hristiyan din görevlisi yetiştirme hakkının korunması yönünde her- hangi bir ilerleme olmamıştır. Çok sayıda yabancı uyruklu kilise önderi sınır dışı edilmiş, ülkeye girişe izni verilmemiş ve / veya oturum izinlerini yenileyememiştir. Artan döviz kurları yurtdışındaki teoloji okullarına öğrenci göndermeyi zorlaştırmıştır.

Ermeni Rahip, Karabağ’da Hristiyan Mirası için Endişeli

Peder David, Dağlık Karabağ'ın kadim Hristiyan mirası için endişe duyduğunu belirtti. 33 yaşındaki Ermeni rahip, Azerbaycan sınırındaki...

Ortaköy Surp Asdvadzadzin Ermeni Kilisesi’nde, Kutsal Sunu Ayini

Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli Sahak II. Ortaköy Surp Asdvadzadzin Ermeni Kilisesi'nde, Surp Badarak (Kutsal Sunu) Ayini'ne riyaset...

Hristiyan Hemşire, Dine Hakaret Suçlamaları Sorununa Değindi

Pakistan'da dine hakaret suçlamasıyla karşılaşan Hristiyan hemşire, Kuzey Amerika'da yeni bir hayata başladı.32 yaşındaki Tabitha Nazir Gill’in...

Medya, Tanrı Sözü’nü Duyurma Aracı Olarak Kullanılıyor

Hindistan'da Diyakonlar Medyayı Müjdeleme Aracı Olarak Kullanmayı ÖğreniyorSt. Peter's Papalık Enstitüsü'nden kırk diyakon, Hindistan Katolik Episkoposlar Konferansı...

Bu haberleri okudunuz mu?Benzer İçerikler
Sizin için önerildi