1 Aralık 2021 Çarşamba

Singapur’da Dini Uyumun Sürdürülmesi Yasası’nda Değişiklik Teklifi

Güneydoğu Asya ülkesi Singapur’da hükümet, ülkedeki dini gruplar arasında çatışmaları önlemeyi amaçlayan Dini Uyumun Sürdürülmesi Yasası’nda değişiklik teklifini parlamentoya sundu.

Güneydoğu Asya ülkesi Singapur’da hükümet ülkedeki dini gruplar arasında çatışmaları önlemeyi amaçlayan Dini Uyumun Sürdürülmesi Yasası’nda değişiklik teklifini parlamentoya sundu.

Merkezi Singapur’da bulunan Channel News Asia (CNA) televizyonunun internet sitesinde yer alan habere göre, yasada internet ve sosyal medya aracılığıyla yayılan olumsuz mesajların etkisini kontrol etmeyi ve yabancıların dini organizasyonlara nüfuz etmeye yönelik olası çabalarını engellemeyi amaçlayan değişiklik teklifi, İçişlerinden Sorumlu Parlamento Sekreteri Sun Xueling tarafından mecliste okundu.

Değişikliklerle 1990 tarihli yasada dini gruplar arasında ihtilaflara yol açabilecek haber ve yorumların basın yoluyla yayılmasını önlemek için mahkemelere verilen “men kararı” çıkarma yetkisinin internet ve sosyal medya aracılığıyla yapılan yorumları kapsayacak şekilde genişletilmesi öngörülürken, men kararlarının yürürlüğe girme süresinin de kısaltılması öngörülüyor.

Öte yandan yabancı aktörlerin dini organizasyonlar üzerinde nüfuz sağlamasını önlemek amacıyla, dini kuruluşların yönetimindeki kişilerin Singapur vatandaşı olmaları ve ülkede ikamet etmeleri şartı getiriliyor. Ayrıca dini kuruluşların tek seferde 10 bin doları aşan tüm dış kaynaklı bağışları ibraz etmeleri zorunlu olacak.

“Topluluklar Arası Bağları Onarma İnisiyatifi”

Bu arada değişikliklerle birlikte yasaya “Topluluklar Arası Bağları Onarma İnisiyatifi” adı verilen yeni mekanizma eklenmesi öngörülüyor. Buna göre topluluklar arası ihtilaf ve gerilime yol açabilecek söylem veya eylemlerde bulunan kişilere kamusal veya özel olarak özür dileme, dinler arası etkinliklere katılarak anlaşmazlıkları giderme olanağı tanınacak.

Singapur’da 1990’da yürürlüğe giren Dinsel Uyumun Sürdürülmesi Yasası, farklı dinlere mensup grupların birbirlerinin inançlarına karşı ılımlı ve hoşgörülü davranış tarzı benimsemesi, dini nefret ve düşmanlığa yol açabilecek davranışlardan kaçınmaları ve dinin siyasetten ayrı tutulmasını amaçlıyor.

30 yıllık yürürlüğü süresince yasaya yaptırım amaçlı hiç başvurulmasa da yasa farklı dini toplulukların bulunduğu ülkede dinler arası ilişkilerin çerçevesini belirlemesi açısından önemli görülüyor.

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatının (CIA) yayımladığı “World Factbook”a göre, Singapur’da nüfusun yüzde 33,2’si Budizm, yüzde 18,8’i Hristiyanlık, yüzde 14’ü İslam, yüzde 10’u Tao, yüzde 5’i Hindu ve binde 6’sı diğer dinlere mensupken, yüzde 18,5’i herhangi bir dine bağlı bulunmuyor. Kaynak: AA

Kilise Liderleri Kutsallık Çağrısında Bulundu

Londra'nın dört bir yanından 1000'den fazla kilise lideri, Müjde'yi duyurma çağrısı hakkında düşünmek üzere Londra'da bir araya...

2021’de Hristiyanlara En Çok Zulmedenler Açıklandı

Uluslararası Hristiyan Kurumu (ICC), 2021'de Hristiyanlara en çok zulüm uygulayanların Taliban, Kim Jong-un ve Nijerya olduğu olduğunu...

PSYK, Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan’ı Ziyaret Etti

Türkiye Ermenileri Patrikliği Sosyal Yardım Komisyonu (PSYK) Başkanı Haçik Canel, Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi Yönetim Kurulu...

Patrik Sahak II, Kardinal Kurt Koch’u Patrikhanedeki Makamında Kabul Etti

Patrik Kadasetli Sahak II. 29 Kasım 2021 Pazartesi günü, Papalık Hristiyanlararası Birlik Kurulu Başkanı Kardinal Kurt Koch’u...

Bu haberleri okudunuz mu?Benzer İçerikler
Sizin için önerildi