18 Mayıs 2021 Salı

Sivriada’da tarihi manastırı yok sayan imar planına Mahkeme dur dedi

Sivriada’yı imara açan planlara yargı freni geldi. Mahkeme imar planlarını Çevre Düzeni Planı’na ve Kıyı Kanunu’na aykırı buldu. Sivriada’da bulunan Bizans dönemine ait manastır ve sarnıcın plan paftalarına işlenmediği tespit edildi. sivriada manastır

Sivriada’nın ‘askeri alan’ kullanımından çıkarılarak ‘turizm ve  kültürel tesis’ alanına alınmasını öngören Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 1/5000 ve 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planlarına yargı freni geldi. Birgün’den Olgu KUndakçı’nın haberine göre, Adalar Belediyesi tarafından imar planının iptali istemiyle açılan davada 3. İdare Mahkemesi planların yürütmesini durdurdu. Mahkemenin kararında planlama alanında tescilli Bizans Dönemi’ne ait manastır, kilise ve sarnıç kalıntılarının plan paftasına ve plan lejantına işlenmediği belirtildi.
Bilirkişi raporuna atıfta bulunan mahkeme heyeti, verdiği kararda Sivriada için Bakanlık tarafından hazırlanan imar planlarını  İstanbul’un anayasası sayılan 1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı’na (ÇDP) da aykırı buldu. Kararda, ÇDP’de adalar bütününün “meskun alan”, “orman alanı”, “doğa odaklı turizm alanları” ve “günübirlik rekreasyon alanları” fonksiyonunda yer aldığı belirtilirken, Bakanlığın Sivriada için hazırladığı imar planında belirlediği “fuar alanının” ÇDP’ye aykırı olduğu belirtildi.
Kararda Sivriada için hazırlanan imar planında Kıyı Kanunu’nun hükümlerinin geçersiz sayıldığı belirtilirken bölgenin Kıyı Kanunu’nun dışında tutulmasının kamu yararına ve Anayasa’ya aykırı olduğu belirtildi. Yine kat ve yapı yüksekliklerinin sınırlandırılmaması koruma amaçlı uygulama imar planı esaslarına aykırı buundu.

Bilirkişi heyetinin Bakanlık tarafından hazırlanan planın katılımcılıktan uzak olduğuna ilişkin eleştirileri de mahkeme kararında yer aldı. Plan hazırlama sürecinde ilgili meslek odaları, STK’lar ve üniversitelerin ilgili bölümleri ile görüşülmediği ifade edildi. Mahkeme, imar planlarının planlama ilkeleri, şehircilik esasları ve kamu yararına uygun olmadığına karar verdi.

 

Aynı Yetimhaneden İki Kız, Üniversitede Bir Araya Geldi

Çin'deki aynı yetimhaneden iki kız, Liberty Üniversitesi'nde bir araya geldi ve karşılaşmalarının ancak Tanrı tarafından sağlanmış olabileceğini...

Ermeni Kilisesi ”Rab İsa Mesih’in Göksel Yeruşalim’e Girişi Yortusu”nu Kutladı

Ermeni Kiliseleri, 16 Mayıs Pazar günü, "İkinci Palmiye Pazarı" (Dzağgazart), ''Rab İsa Mesih'in Göksel Yeruşalim'e Girişi Yortusu''nu...

Araştırma: En Fazla Covid-19 Aşısı Olan Dini Grup, Hristiyanlar

İstatistiklere göre, 50 yaşın üzerindekiler arasında aşı olma ihtimali en yüksek olan dini grup Hristiyanlar. Veriler, ileri...

Adana’daki Sin Manastırı Keşfedilmeyi Bekliyor

Adana’nın Kozan ilçesindeki, ''Torosların Sümelası'' olarak tabir edilen tarihi Sin Manastırı, keşfedilmeyi bekliyor. Çukurova Üniversitesi Kozan Meslek Yüksekokulu...

Bu haberleri okudunuz mu?Benzer İçerikler
Sizin için önerildi