27 Eylül 2022 Salı

Bir Mezhebe Bağlı Olmayan Pastörler, Kutsal Kitap’ı Daha İyi mi Biliyor?

Yapılan yeni bir araştırmada, kendilerini mezhepsiz olarak tanımlayan pastörlerin diğer mezhepteki pastörlere kıyasla daha fazla Kutsal Kitap görüşüne sahip olduğu görüldü. Arizona Christian Üniversitesi’ndeki Kültürel Araştırma Merkezi tarafından yayınlanan yeni bir araştırmaya göre, pastörlerin sadece yüzde 37’si Kutsal Kitap’a dayalı bir dünya görüşüne sahip. 

Şubat ve Mart 2022 tarihleri arasında 1000 pastör üzerinde yapılan anket, toplam 54 soruya dayanmaktadır. Anket, belirli bir mezhebe bağlı pastörlerin yüzde 75’inin veya daha fazlasının inançlarını özetleyen 17 ifadeye katılma durumunu inceledi. Mezhepsiz pastörlerin en az yüzde 75’inin, ankette yer alan 12 konu hakkında Kutsal Kitap’a dayalı görüşe sahip olduğu görüldü. Protestan pastörlerin ise 17 konudan sadece dördü üzerinde Kutsal Kitap’a dayalı bir dünya görüşüne sahip olduğu görüldü. Protestan pastörlerin en az yüzde 75’i kendilerine sorulan 17 konudan ikisinde Kutsal Kitap’taki bir dünya görüşüne bağlı kalırken, kalan 15 pastörün en az yüzde 50’si kendilerine yöneltilen tüm konularda Kutsal Kitap’a dayalı bir dünya görüşü belirtti.

Pentekostal/Karizmatik ve Katolik liderlerin en az yüzde 75’i, ankette yer alan konuların ikisi üzerinde Kutsal Kitap’taki görüşe sahip. Pentekostal/Karizmatik pastörlerin yüzde 50 ila 74’ü, ankette incelenen 17 konunun 12’sinde Kutsal Kitap’a bağlı dünya görüşüne sahip olduğunu belirtti. Bu mezhepteki pastörlerin yüzde 50’sinden azının, kalan üç konu üzerinde Kutsal Kitap inancına sahip olduğu görüldü. Araştırmaya göre, Katolik din adamlarının yüzde 50’sinden azı, 10 konu üzerinde, yüzde 50 ila 74’ü ise diğer 5 konu üzerinde Kutsal Kitap’a ait görüşlere sahip.

Afro-Amerikan kiliselerindeki pastörlerin yüzde 50 ila 74’ü, kendilerine sunulan altı soruya ilişkin Kutsal Kitap görüşüne sahip olurken, yüzde 50’den azı 11 soruda Kutsal Kitap’a dayalı bir dünya görüşüne sahip olduğunu belirtti. Ayrıca mezhepsiz pastörlerin yüzde 90’ı ‘insan yaşamının kutsal olduğu’ konusunda hemfikir oldu. Ana hat Protestan pastörlerin yüzde 68’i, Evanjelik pastörlerin yüzde 62’si, Pentekostal/Karizmatik pastörlerin yüzde 55’i, Holiness (kutsallık) hareketinden pastörlerin yüzde 35’i ve Katolik din adamlarından yüzde 34’ü yaşamın kutsal olduğu konusunda aynı fikri paylaştı. Bu düşünce, aynı zamanda kişisel olarak para birikimi ve varlık biçimlerinin, Tanrı tarafından bir kişiye Tanrı’nın planı dâhilinde emanet edildiği inancına uygulandı. Ana hat Protestan pastörlerin yüzde 62’si, Evanjelik pastörlerin yüzde 57’si,Pentekostal/Karizmatik pastörlerin yüzde 46’sı, Kutsallık hareketine önderlik eden pastörlerin yüzde 38’i, Katoliklerin yüzde 33’ü, Afro-Amerikan kiliselerinde hizmet eden pastörlerin yüzde 30’u ve mezhepsiz papazların yüzde 71’i bu ifadeye katıldığını belirtti.

Mezhepsiz pastörlerin yüzde 67’si, başarılı olmanın Tanrı’ya itaat etmekle mümkün olduğunu belirtti. Evanjelik pastörlerin yüzde 60’ı, ana hat Protestan pastörlerinin yüzde 53’ü, Pentekostal/Karizmatik pastörlerin yüzde 45’i, Afro-Amerikan kiliselerindeki pastörlerin yüzde 40’ı, Kutsallık hareketinden pastörlerin yüzde 37’si ve Katolik din adamlarının yüzde 35’i aynı düşünceyi paylaştığını açıkladı. 

Anketteki ifadelerin çoğuna pastörlerin Kutsal Kitap’ın öğretilerine göre cevap vermeleri istenirken, bazı pastörler düşüncelerinin Tanrı Sözü ile çeliştiğini belirtti. Örneğin, ‘Ahlaki gerçeği belirlemek bireylere bağlıdır, her zaman her biri için geçerli olan ahlaki gerçeklik yoktur’ ifadesine mezhepsiz pastörlerin sadece yüzde 15’i katıldı. Katolik liderlerin yüzde 79’u, Afro-Amerikan kilise liderlerinin yüzde 76’sı, Kutsallık hareketi pastörlerinin yüzde 62’si, Pentekostal/Karizmatik pastörlerin yüzde 54’ü, Evanjelik pastörlerin yüzde 39’u ve ana hat Protestanların yüzde 37’si bu ifadeye katıldı.

Aynı zamanda mezhepsiz pastörlerin yüzde 15’i, ‘‘Kutsal Kitap, kürtaj konusunda kesin yargıda bulunmuyor, Kutsal Kitap’ta kürtaj lehine veya aleyhine bir argüman bulunmamaktadır’’ ifadesine katıldıklarını belirtti. Katolik din adamlarının yüzde 61’i, Afro-Amerikan pastörlerin yüzde 51’i, ana hat Protestan pastörlerin yüzde 49’u, Kutsallık hareketinden pastörlerin yüzde 40’ı, Pentekostal/Karizmatik pastörlerin yüzde 35’i ve Evanjelik pastörlerin yüzde 26’sı bu konuda karşıt görüş bildirdi.

Mezhepsiz pastörlerin yüzde 21’i, ‘İnanç sahibi olmak, hangi inanca bağlı olduğunuzdan daha önemlidir’ ifadesine katıldığını söylerken, Evanjelik pastörlerin yüzde 37’si, ana hat Protestan pastörlerin yüzde 39’u, Pentekostal/Karizmatik pastörlerin yüzde 45’i, Kutsallık hareketinden pastörlerin yüzde 55’i ve Afro-Amerikan kiliselerindeki pastörlerin yüzde 68’si benzer görüş bildirdi. Benzer şekilde, mezhepsiz pastörlerin yüzde 21’i, ‘genel olarak iyi olan ve başkalarına iyilikte bulunan kişilerin sonsuz yaşamı’ kazanacağını düşünüyor. Ana hat Protestan pastörlerin yüzde 30’u, Evanjelik pastörlerin yüzde 34’ü, Pentekostal/Karizmatik pastörlerin yüzde 47’si, Kutsallık hareketinden pastörlerin yüzde 55’i, Afro-Amerikan pastörlerin yüzde 66’sı ve Katolik din adamlarının yüzde 77’si aynı görüşü destekliyor. Ancak mezhepsiz pastörlerin yüzde 71’i, ‘Öldüğünüz zaman sonsuz yaşamı kazanacaksınız, çünkü günahlarınızı itiraf ettiniz ve İsa Mesih’i kurtarıcınız olarak kabul ettiniz’ görüşüne katıldığını belirtti. Evanjelik pastörlerin yüzde 75’i, Pentekostal/Karizmatik pastörlerin yüzde 64’ü, ana hat Protestan pastörlerin yüzde 51’i, Kutsallık hareketine önderlik eden pastörlerin yüzde 49’u, Afro-Amerikan pastörlerin yüzde 47’si ve Katolik din adamlarının yüzde 44’ü aynı görüşü paylaştığını dile getirdi.

Mezhepsiz pastörlerin yüzde 33’ü, Evanjelik pastörlerin yüzde 33’ü, ana hat Protestan pastörlerin yüzde 32’si, Afro-Amerikan pastörlerin yüzde 70’i ve Kutsallık hareketinden pastörlerin yüzde 52’si ise, reenkarnasyonun gerçek olabileceğine inandıklarını söyledi. Ayrıca Katolik din adamlarının yüzde 47’si ve Pentekostal/Karizmatik pastörlerin yüzde 43’ü aynı görüşü paylaştıklarını dile getirdi. (CT)

Küresel Gıda Krizinin Acilen Ele Alınması İçin Çağrı

Uluslararası kuruluşlar, Ukrayna'daki savaşın yol açtığı küresel gıda krizinin, tahıl koridorunun açılmasına rağmen bitmediğini belirterek, krizin daha...

İskenderun Katolik Katedrali’nde Öğrenciler İçin Dua

İskenderun Müjdeleme Latin Katolik Kilisesi Pederlerinden, Anadolu Havarisel Vekili Şansölyesi Antuan Ilgıt, geçtiğimiz hafta başlayan yeni eğitim-öğretim...

Ermeni Kilisesi’nde Varaka Surp Haç Yortusu

Yılda 5 kez kutlanan, Haç'ın bayramlarından biri olan ve sadece Ermeni Kilisesine ait Varaka Surp Haç Yortusu,...

Kutsal Toprakları Ziyaret Eden Hristiyanlar, Kazı Çalışmalarına Katılabilir

ABD'den Kutsal Toprakları ziyaret etmeyi planlayan Hristiyanlar, hükümet girişiminin bir parçası olarak Kutsal Kitap'a yönelik kazı çalışmalarına...

Bu haberleri okudunuz mu?Benzer İçerikler
Sizin için önerildi