5 Mart 2021 Cuma

Ermeni Katolik Kiliseleri’nde İsa Mesih’e İsim Verilişi Yortusu

Ermeni Katolik Başepiskopluğu’nun İstanbul’daki ilk kilisesi olan;  Galata Surp Pırgiç Kilisesi’nde Başepiskopos Levon Zekiyan’ın riyasetinde, İsa Mesih’e İsim Verilişi Yortusu için kutsal ayin düzenlendi.

Kutsal  İsim Günü’nde Mesih İsa’ya “İmmanuel”  adı verildi. Kelime anlamı “Tanrı bizimle” demek olan İmmanuel  ismi,  Türkçe’de  “İsa” olarak ifade edilir. Her yıl  1 Ocak günü yapılan özel  bir ayinle de, İsa-İmmanuel (Tanrı bizimle) Kutsal İsim Günü  kutlanır.

Yılın bu ilk ayinine; Başepiskopos Levon Zekiyan’ın yanı sıra, Pangaltı Anarat Hığutyun Kilisesi Başrahibi Hagopos  Çopuryan, Samatya Anarat Hığutyun Kilisesi Baş Rahibi Abraham Fırat, Avak Sargavag Agop Minasyan  ve  Maestro Arek Dolduryan , org’da Sevan Harutyun Arapoğlu,  Başepiskoposluk  korosu, tıbirler, vakıf yöneticileri  ve cemaat üyeleri  de katıldı.

En Eski Ester Parşömenlerinden Biri, İsrail Ulusal Kütüphanesi’ne Verildi

Ester Kitabı’nın en eski nüshalarından biri, 25-28 Şubat tarihleri ​​arasında gerçekleşen Yahudi bayramı olan ''Purim'' öncesinde İsrail...

Dünya Evanjelist Birliği, Yeni Liderini Seçti

Dünya Evanjelist Birliği (The World Evangelical Alliance) 27 Şubat'ta yeni Genel Sekreterini seçti.Çevrimiçi etkinlikte lider Efraim Tendero,...

Uyanış Gençliği, Sosyal Medya Üzerinden Bir Araya Geldi

Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle yüz yüze bir araya gelemeyen Uyanış Gençliği, 27 Şubat Cumartesi günü çevrimiçi olarak yeniden...

Belarus’taki Yetkililer, ‘Katolik Yardım Girişimi’ni Durdurdu

Belarus'taki yetkililer, düşük gelirli ailelere yardım etmek için kurulan Katolik Yardım Girişimi'nin faaliyetlerini durdurdu.Belarus'daki yetkililer tarafından alınan...

Bu haberleri okudunuz mu?Benzer İçerikler
Sizin için önerildi