28 Eylül 2023 Perşembe

Papa Françesko’nun Kazakistan Ziyareti

Papa Françesko, Perşembe günü Kazakistan’a yaptığı ziyareti tamamladı. Üç günlük ziyaretinin son gününde, Kazakistan’ın Nur-Sultan kentindeki Our Lady of Perpetual Help Katedrali’nde episkoposlar, rahipler ve rahibelerle bir araya geldi. 

Papa’nın ziyaretinin ana nedeni, Hristiyanları ve diğer dinleri bir araya getiren bir toplantı olan Yedinci Dünya Liderleri ve Geleneksel Dinler Kongresi’ne hitap etmekti. Toplantıya yerel episkopos Athanasius Schneider katıldı. Eleştirel bir söyleme sahip olan Episkopos Schneider, kongrenin ‘dünyada karşılıklı saygıyı teşvik etme’ amacına övgüde bulundu.

‘‘Kilisenin çeşitliliğindeki güç ve farklı deneyimlerindeki zenginlik, yaşayan kiliseye tanıklık etmek üzere başkalarıyla paylaşılmalıdır’’ diyen Papa Françesko, vaftiz edilenlerin hepsinin tek bir beden olduğunu, bir olduğunu ve çeşitli kültür ve yaşam biçimiyle zenginleştiğini belirtti.

Anılar ve Gelecek

Papa Françesko, toplantıya katılanların çoğunun farklı ülkelerden gelmesini, Kilise’nin güzelliğine ve çeşitliliğine bağladı. Papa, ‘‘Kilise’nin güzelliği ve gücü, çeşitliliğin bu zenginliğindedir; kimsenin geride kalmadığı bir ailedir’’ dedi. 

Kilisedeki tek aile temasıyla devam eden Papa Françesko, Efesliler 3:6‘da yer alan, ‘Öteki uluslar da mirasa ortaktır, aynı bedenin üyeleridir ve Müjde aracılığıyla Mesih İsa’da vaade ortaktır’ sözünü hatırlattı. Her kilisenin ‘miras’ ve ‘vaat’ kelimelerine sahip olduğunu söyledi. İlk yüzyıllarda Orta Asya’da, müjdecilerin ve hizmetkârların tanıklıklarına ve işlerine değinen Papa Françesko, dikkatli olmamız gerektiğini ve geçmişe takılıp kalarak hareketsiz kalmamamız gerektiğini söyledi. Papa, ‘‘Bunlar sadece bizi ilerlemeye ve İsa hakkındaki sözleri duyurmaya teşvik etmelidir. Bizden önce gelenlerin canlı hatırası olmadan, sevincimiz, imanımız ve Tanrı’ya olan minnettarlığımız hızla solma riski altındadır’’ dedi.

İmanın kişisel tanıklık yoluyla geliştiğini söyleyen Papa Françesko, ‘‘İman, Kutsal Kitap’ın yeniliği aracılığıyla her zaman mevcuttur ve Tanrı Sözü’nün ışığını yansıtan herkeste yaşar. İsa Mesih ile bir karşılaşma olan iman, tanıklık aracılığıyla gelişir’’ dedi. Vaftizin Tanrı’dan gelen bir armağan olduğunu söyleyen Papa, ‘‘Gittiğimiz her yere iyilik tohumları ekmek, birliğin ve barışın erkekleri ve kadınları olmamıza yardımcı olabilir. Açıklık, sevinç ve paydaşlık doğmakta olan Kilise’nin ve yarının Kilisesi’nin işaretleridir’’ dedi.

Küçük Olmanın Lütfu

Ülkenin yüzölçümü, kendilerini yetersiz hissetmelerine veya ülkenin her köşesindekilere, özellikle gençlere ulaşamayacak durumda olmalarına neden olsa da, Papa Françesko toplantıya katılanlara küçük bir kilise olmanın sessiz bir lütfu olduğu konusunda güvence verdi. Papa, ‘‘Hiçlikte zengin ve bollukta yoksul olmak, Rab tarafından yönlendirilmeye, sadelik içinde yürümeye ve Müjde’nin sevincini hayatımızın günlük durumlarına uygulamaya izin verir. Ayrıca küçüklük durumunda Tanrı’ya ve diğerlerine ihtiyaç duyduğumuzu anlarız. Sadece diyalog ve karşılıklı hoşgörü içinde, herkesin yararına olacak iyi işleri başarabiliriz’’ dedi.

Konuşmasına devam eden Papa, ihtiyacı olanlara özen göstererek iman tanıklığını paylaşan Kazak rahip Bukowińsk örneğini verdi. Papa Françesko, ‘‘Din adamlarının görevi, cemaatlerin yöneticileri veya dini kuralların uygulayıcıları olmak değil, halka yakın olarak Mesih’in şefkatli yüreğinin yaşayan ikonaları olmaktır’’ dedi.

Papa Françesko konuşmasını Kazakistan’da ‘Barışın Kraliçesi’ olarak hürmet edilen Meryem Ana için dua etti ve konuşmasını bitirdi. Papa, ‘‘Sevecen bir anne olarak, sıkıntıların, açlığın ve sürgünlerin ortasındaki halkı teselli etsin. Meryem Ana, yüreği soğuk olanlara dokunsun, cemaatlerimiz yenilenmiş bir kardeşliğin sıcaklığıyla doldursun ve bizlere yeni bir umut ve sevinç versin’’ dedi.

19 milyonluk Kazakistan nüfusunun yaklaşık yüzde 26’sı Ortodoks Hristiyan’dır. Ülkede sadece 125 bin Katolik yaşamaktadır. (Vatican News)

Ortaköy Surp Asdvadzadzin Ermeni Kilisesi’nde, Kutsal Sunu Ayini

Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli Sahak II. Ortaköy Surp Asdvadzadzin Ermeni Kilisesi'nde, Surp Badarak (Kutsal Sunu) Ayini'ne riyaset...

Hristiyan Hemşire, Dine Hakaret Suçlamaları Sorununa Değindi

Pakistan'da dine hakaret suçlamasıyla karşılaşan Hristiyan hemşire, Kuzey Amerika'da yeni bir hayata başladı.32 yaşındaki Tabitha Nazir Gill’in...

Medya, Tanrı Sözü’nü Duyurma Aracı Olarak Kullanılıyor

Hindistan'da Diyakonlar Medyayı Müjdeleme Aracı Olarak Kullanmayı ÖğreniyorSt. Peter's Papalık Enstitüsü'nden kırk diyakon, Hindistan Katolik Episkoposlar Konferansı...

Araştırma: ABD’de Kiliseye Gidenler Arasında Kürtaj Yaptıranlar Var

Yeni bir araştırmaya göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde kiliseye düzenli olarak giden her altı kişiden biri kürtaj yaptırmış,...

Bu haberleri okudunuz mu?Benzer İçerikler
Sizin için önerildi