29 Eylül 2023 Cuma

“Tanrı, Engelliler ve Kilise” Semineri

Anadolu Protestan Kilisesi tarafından 16 Eylül Cumartesi günü “Tanrı, Engelliler ve Kilise” Semineri düzenlendi.

Seminerde, Tanrı’nın gözünden engelli insanlar ve gündelik hayatta ya da kilisede karşılaştığımız engelliler için nasıl hizmet edebiliriz gibi konularda yönlendirici ve Kutsal Kitap’a dayalı bilgiler verildi.

İlk konuşmacı, “Kutsal Kitap engellilerle ilgili ne diyor?” üzerine bir konuşma yaparak Kutsal Kitap’ın Eski Ahit bölümünden örnekler verdi. Yaratılış 1:26-27’daki ayete göre, engelliler dahil herkesin Tanrı’nın benzeyişinde yaratıldığını belirtti. Çıkış 4:10-11 referans göstererek Musa’nın Rab’be hizmet etme konusunda kendisini güvensiz kılan bir konuşma engeli olduğunu bildirdiğini; ama Tanrı, Musa’nın onun yanında olacağını hatırlattı.

Yuhanna 9:1-3’da, İsa Mesih görme engelli olarak doğan adamın engelinin kendisinin ya da ailesinin işlediği günah ya da günahlar sonucu olmadığını, Tanrı’nın işlerinin onun yaşamında görülmesi için kör doğduğunu bildirir.

Engellileri dışlandığımızda Tanrı’nın ailesinin en önemli kısmını dışarıda bırakmış oluruz.

İkinci konuşmacı; “Hristiyanlar olarak engellilere karşı tutumumuz ne olmalı?” üzerine konuştu.

İsa Mesih İncil’de geçen hizmetlerinin %75’i engellilere yönelik olduğunu anlatan ikinci konuşmacı, engelli insanların o dönemde toplumda en çok dışlanan ve reddedilen kişiler arasında olduğunu, ancak İsa Mesih’in onları gördüğünü, onları sevdiğini ve onların fiziki durumlarını da, manevi durumlarını da iyileştirdiğini vurguladı.

Kendimize şu soruyu sormalıyız: Tanrı’nın, herkesi kendi ailesine davet etme buyruğuna uyuyor muyuz, yoksa bazılarını konumları veya yeteneklerinden dolayı onlara tercih ediyor muyuz? Engelli insanların kilisemizde veya toplumumuzda bir yeri olduğunu düşünmeyebiliriz, ancak bu, kesinlikle Kutsal Kitap’a aykırı olur. Engellileri dışlandığımızda Tanrı’nın ailesinin en önemli kısmını dışarıda bırakmış oluruz. Onların bize, kiliseler olarak bizim de onlara ihtiyacımız var.

“Engelli insanları yalnızca ilgilenilecek insanlar olarak değil, aynı zamanda karşılıklı yarar sağlayan dostluklar kurabileceğimiz ve birlikte hizmet edebileceğimiz insanlar olarak görmeliyiz.”

Üçüncü konuşmacı ise; “Kilisemizde ve içinde yaşadığımız toplumda engelli ailelere nasıl hizmet edebiliriz?” konusuna değindi.

Engellileri de kapsayan kiliselerin oluşturulabileceğini bunun için kiliselerin yüreğinin engellilere açık olması gerektiğini söyledi. Kiliselerdeki kişilerin bilgilendirilmesinin çok önemli olduğunu, kiliselerde her yıl engellilere odaklanan vaazların planlanabileceğini belirtti. Engellilikle ilgili hangi sözcüklerin uygun ya da uygun olmadığı öğretilebileceğini ve engellilerle iletişim kurup onlara karşı daha sabırlı olunabileceğini vurguladı.

Ermeni Rahip, Karabağ’da Hristiyan Mirası için Endişeli

Peder David, Dağlık Karabağ'ın kadim Hristiyan mirası için endişe duyduğunu belirtti. 33 yaşındaki Ermeni rahip, Azerbaycan sınırındaki...

Ortaköy Surp Asdvadzadzin Ermeni Kilisesi’nde, Kutsal Sunu Ayini

Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli Sahak II. Ortaköy Surp Asdvadzadzin Ermeni Kilisesi'nde, Surp Badarak (Kutsal Sunu) Ayini'ne riyaset...

Hristiyan Hemşire, Dine Hakaret Suçlamaları Sorununa Değindi

Pakistan'da dine hakaret suçlamasıyla karşılaşan Hristiyan hemşire, Kuzey Amerika'da yeni bir hayata başladı.32 yaşındaki Tabitha Nazir Gill’in...

Medya, Tanrı Sözü’nü Duyurma Aracı Olarak Kullanılıyor

Hindistan'da Diyakonlar Medyayı Müjdeleme Aracı Olarak Kullanmayı ÖğreniyorSt. Peter's Papalık Enstitüsü'nden kırk diyakon, Hindistan Katolik Episkoposlar Konferansı...

Bu haberleri okudunuz mu?Benzer İçerikler
Sizin için önerildi